Najava za subotu, 1. ožujka.

Piše: Ivana Marin — 21. veljače, 2008.

U subotu, 1. ožujka u Edukacijskom centru za održivi razvoj otoka s početkom u 10 sati održati će se radionica na temu «Akcijski plan zaštite morskog ekosusava na području Kornatskog otočja».

Posebice će biti govora o mjerama koje je potrebno poduzeti radi zastita livada morske cvjetnice posidonije kao i (ne)mogućnostima uklanjanja invazivnih algi roda Caulerpa, a koje će biti sastavni dio Strategijskih usmjerenja zaštite bioraznolikosti Kornatskog otočja. Radionicu će voditi dr.sc.Ante Žuljević sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Radionica je dio projekta «Promocija aktivne zastite bioraznolikosti Kornatskog otočja» koji financira nizozemsko Ministarstvo poljoprivrede i zaštite prirode.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka