Nagradno jahanje.

Datum objave: 10. listopada, 2008.

Učenici trećeg i petog razrada OŠ Murterski škoji su u subotu 11. i 18. listopada posjetilikonjički centar Pegasus, Šibenik, kao nagradu za najveću sakupljenu količinu starog papira na Festivalu održivog razvoja obale i otoka a u skolpu Dječjeg jutra.

Osim nagradnog jahanja koje je  djeci  omogućeno  u organizacji Ekološke udruge Argonauta, održano  je i predavanje o konjima, te upoznavanje sa farmom i radom konjičkog centra.
Izlet je započeo polaskom iz Murtera u 9:00 sati, a završio pjesmom, bogatim iskustvom te oduševljenjem povratkom u Murter oko 14:00 sati.

Konjički centar “Pegasus-Šibenik” udružuje dvije udruge, jedna je Udruga za terapijsko jahanje – nevladina, nestranačka, neprofitna i humanitarna udruga socio-pedagoške orijentacije koja svojim korisnicima pruža mogućnost terapijskog jahanja, a druga je Konjički klub – sportska udruga s osnovnim ciljem promicanja, poticanja i općeg razvitka svih mogućih oblika konjaništva na našim prostorima.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island