Nagradno jahanje.

Piše: Ivona Jadrić — 10. listopada, 2008.

Učenici trećeg i petog razrada OŠ Murterski škoji su u subotu 11. i 18. listopada posjetilikonjički centar Pegasus, Šibenik, kao nagradu za najveću sakupljenu količinu starog papira na Festivalu održivog razvoja obale i otoka a u skolpu Dječjeg jutra.

Osim nagradnog jahanja koje je  djeci  omogućeno  u organizacji Ekološke udruge Argonauta, održano  je i predavanje o konjima, te upoznavanje sa farmom i radom konjičkog centra.
Izlet je započeo polaskom iz Murtera u 9:00 sati, a završio pjesmom, bogatim iskustvom te oduševljenjem povratkom u Murter oko 14:00 sati.

Konjički centar “Pegasus-Šibenik” udružuje dvije udruge, jedna je Udruga za terapijsko jahanje – nevladina, nestranačka, neprofitna i humanitarna udruga socio-pedagoške orijentacije koja svojim korisnicima pruža mogućnost terapijskog jahanja, a druga je Konjički klub – sportska udruga s osnovnim ciljem promicanja, poticanja i općeg razvitka svih mogućih oblika konjaništva na našim prostorima.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka