Započinje terenski dio istraživanja podmorja.

Piše: Ivona Jadrić — 4. svibnja, 2009.

Od 05. do 12. svibnja 2009. godine održavati će se terenski dio istraživanja podmorja u sklopu projekta „Doprinos očuvanju bioraznolikosti Kornatskog otočja“: Inventarizacija morskih staništa,monitoring livada posidonije, inventarizacija kopnenih staništa te monitoring kopnenih staništa.

Organizator ronjenja je Petronije Tasić iz  tvrtke Ameba d.o.o.Za istraživanja je dobivena dozvola Ministarstva kulture RH (Klasa: UP/I-612-07/09-33/266; Urbroj: 532-08-01-01/1-09-02).

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka