Financijske potpore udrugama u okviru Fonda za inicijative održivog razvoja.

Piše: Ivona Jadrić — 10. lipnja, 2009.

Zagreb, Murter – Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC) – Ured u Hrvatskoj, u suradnji s Ekološkom udrugom Argonauta i Sveučilištem u Wageningenu, dodijelit će 153.330 kuna bespovratnih sredstava projektima 3 nevladine udruge iz Šibensko-kninske županije. Sredstva se dodjeljuju posredstvom MATRA programa nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova.

Potpisivanje ugovora o donacijama s nositeljima projekata održala se u srijedu 10. lipnja 2009., u 18h, u Edukacijskom centru za održivi razvoj otoka i priobalja (sjedištu Ekološke udruge Argonauta), u Murteru, Pijaca Društva seoske izobraženosti bb.

Tri udruge s područja Šibensko-kninske županije – “Gangaro” iz Murtera, “Naš mali festival” iz Murtera, te “Modrave Murter-Betina” iz Betine – dobitnice su malih financijskih potpora za projekte održivoga razvoja obale i otoka Šibensko-kninske županije. Financijska sredstva dodijelit će im se u okviru projekta Doprinos razvoju obale i otoka Šibensko-kninske županije, odnosno njegovoga Fonda za inicijative održivog razvoja, kao projektima izrazito usmjerenima na očuvanje i promociju održivoga razvoja u lokalnim zajednicama.

Projekti su odabrani putem javnoga natječaja, i naknadnoga procesa ocjenjivanja od strane nezavisnoga Povjerenstva, sastavljenoga od stručnjaka iz različitih sektora s područja Županije. Prilikom odabira najkvalitetnijih projekata uzeta je u obzir primjena cjelovitoga pristupa, kroz uključivanje različitih dionika koji se bave pitanjima održivog razvoja. Ovakav je javni natječaj na području Šibensko-kninske županije raspisan po drugi puta, s obzirom da u prvom krugu natječaja, 2008. godine, nisu utrošena sva raspoloživa sredstva u okviru ovoga programa (252.000 kn, odnosno 62% raspoloživih sredstava).

Dobitnici financijskih potpora provodit će ove godine različite informativne i edukacijske aktivnosti na temu okoliša namijenjene djeci i široj javnosti, čišćenje pristupnih puteva do maslinika i očuvanje njihove bioraznolikosti u suradnji s lokalnim stanovništvom, akcije čišćenja priobalja i otoka. Projektne aktivnosti obuhvatit će također osnivanje eko-patrola u suradnji s osnovnom školom, te podršku radu lokalnoga eko-kampa kao primjeru održivoga turizma.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka