Financijske potpore udrugama u okviru Fonda za inicijative održivog razvoja.

Datum objave: 10. lipnja, 2009.

Zagreb, Murter – Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC) – Ured u Hrvatskoj, u suradnji s Ekološkom udrugom Argonauta i Sveučilištem u Wageningenu, dodijelit će 153.330 kuna bespovratnih sredstava projektima 3 nevladine udruge iz Šibensko-kninske županije. Sredstva se dodjeljuju posredstvom MATRA programa nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova.

Potpisivanje ugovora o donacijama s nositeljima projekata održala se u srijedu 10. lipnja 2009., u 18h, u Edukacijskom centru za održivi razvoj otoka i priobalja (sjedištu Ekološke udruge Argonauta), u Murteru, Pijaca Društva seoske izobraženosti bb.

Tri udruge s područja Šibensko-kninske županije – “Gangaro” iz Murtera, “Naš mali festival” iz Murtera, te “Modrave Murter-Betina” iz Betine – dobitnice su malih financijskih potpora za projekte održivoga razvoja obale i otoka Šibensko-kninske županije. Financijska sredstva dodijelit će im se u okviru projekta Doprinos razvoju obale i otoka Šibensko-kninske županije, odnosno njegovoga Fonda za inicijative održivog razvoja, kao projektima izrazito usmjerenima na očuvanje i promociju održivoga razvoja u lokalnim zajednicama.

Projekti su odabrani putem javnoga natječaja, i naknadnoga procesa ocjenjivanja od strane nezavisnoga Povjerenstva, sastavljenoga od stručnjaka iz različitih sektora s područja Županije. Prilikom odabira najkvalitetnijih projekata uzeta je u obzir primjena cjelovitoga pristupa, kroz uključivanje različitih dionika koji se bave pitanjima održivog razvoja. Ovakav je javni natječaj na području Šibensko-kninske županije raspisan po drugi puta, s obzirom da u prvom krugu natječaja, 2008. godine, nisu utrošena sva raspoloživa sredstva u okviru ovoga programa (252.000 kn, odnosno 62% raspoloživih sredstava).

Dobitnici financijskih potpora provodit će ove godine različite informativne i edukacijske aktivnosti na temu okoliša namijenjene djeci i široj javnosti, čišćenje pristupnih puteva do maslinika i očuvanje njihove bioraznolikosti u suradnji s lokalnim stanovništvom, akcije čišćenja priobalja i otoka. Projektne aktivnosti obuhvatit će također osnivanje eko-patrola u suradnji s osnovnom školom, te podršku radu lokalnoga eko-kampa kao primjeru održivoga turizma.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island