Održana radionica o osnivanju Savjeta mladih.

Datum objave: 7. listopada, 2010.

U četvrtak, 7. listopada u prostoru Općine Murter-Kornati u organizaciji naše udruge u sklopu projekta “Afirmacija mladih u lokalnoj zajednici – otok Murter” održana je radionica “Trening za osnivanje općinskog Savjeta mladih”. Radionici je prisustvovalo desetak mladih, većinom sa otoka Murtera na čelu s voditeljem Nikolom Bukovićem, predstavnikom Mreže mladih Hrvatske.

Sudionici su radionicom upoznati sa Zakonom o savjetima mladih i njegovom primjenom.

U tekstu koji slijedi nastojati ćemo odgovoriti na ključna pitanja postavljena na radionici.

Što je to Savjet mladih?

Savjet mladih jest savjetodavno tijelo mladih čiji predstavnici mogu sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i izraziti svoje mišljenje o tome kako poboljšati život mladih u lokalnoj zajednici.

Kako Savjet mladih može utjecati na lokalnu politiku, odnosno da li Savjet mladih ima ikakav realan utjecaj?

Pokretanje inicijativa – Članovi savjeta mogu na sjednicama vijeća pokrenuti razna pitanja odnosno inicijative vezane uz unaprijeđenje života mladih. Predstavnici Savjeta nemaju pravo prema Zakonu sudjelovati na sjednicama predstavničkog tijela premda Zakon predviđa mogućnost da se takvo što dogodi (u prijevodu, to ovisi o vijeću). Ono što Savjet mladih može jest pozivati razne dužnosnike iz jedinca lokalne i regionalne samouprave na svoje sjednice (vijećnike, načelnike, pročelnike i sl.) kako bi raspravljali o temama koje su bitne za mlade u lokalnoj zajednici.

Nadgledanje  – Ukoliko to Općinsko vijeće dopusti, predstavnici Savjeta mladih sudjelovanjem na sjednicama vijeća, prate da li aktualna vlast provodi politiku sukladno interesima mladih, i svojom pristunošću, komentarima, argumentima i savjetima može utjecati na mišljenje vijećnika, a time i na glasove.

Publicitet  – Ukoliko bi Općinsko vijeće donosilo odluke za koje Savjet mladih smatra da su protivne interesima mladih, Savjet mladih može obavjestiti i alarmirati medije, i stvaranjem publiciteta indirektno utjecati na odluke Općinskog vijeća.

Koliko članova ima Savjet mladih?

Ovisno o broju stanovnika gradova i općina. Savjeti mladih u mjestima i općinama koje imaju do 10.000 stanovnika imaju od 5 do 7 članova.

Mandat i dob članova

Članovi savjeta mladih se biraju na dvije godine. Članovi savjeta mogu biti osobe prebivalištem na području jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, za koju se osniva savjet mladih, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Financiranje

Općine osiguravaju financijska sredstva za rad savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica savjeta mladih. Članovi savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad.  Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u savjetu mladih (troškovi prijevoza, telefona i sl.)

Da li postoje konkretni primjeri dobre prakse rada Savjeta mladih u Hrvatskoj?

Vidi: Preporuke i primjeri dobre prakse Savjeta mladih

Kako se biraju članovi savjeta?

  1. Općinsko vijeće donese odluku o osnivanju Savjeta mladih
  2. Općinsko vijeće raspiše javni poziv građanima (udruge mladih, udruge koje se bave mladima, športski klubovi i sl. daju djelatnicima općine svoje prijedloge kandidata) za predlaganje kandidata članova Savjeta mladih
  3. Temeljem predleženih kandidata Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih

  Da li stranke mogu davati prijedloge kandidata za Savjet mladih?

          Pomlaci političkih stranaka  (npr. Forum SDP-a, Mladež HDZ-a, Mladi HNS-a, Mladi HSS-a) kao oblici organiziranja mladih mogu.

          Da li organizacije građana imaju pravo predlaganja neograničenog broja kandidata ili je broj prijedloga ograničen?

          To je obično uređeno javnim pozivima. Moguće je unutar poziva ograničiti broj kandidatura iz pojedine organizacije, ali katkad (zapravo često) se to ne učini posljedica čega je sastav npr.: 4 HDZ-ovca, 2 SDP-ovca i netko iz udruge mladih. U Mreži mladih se zalažu za to da ako je moguće bude jedan član savjeta iz svake organizacije.

Da li postoje sankcije općinama ukoliko ne osnuju Savjet mladih, budući da je osnivanje Savjeta mladih zakonski obvezatno?

Zakon o Savjetima mladih ne predviđa direktne sankcije, no one prozlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (rgionalnoj) samoupravi prema kojemu su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi zakone i ostale propise koji se odluče na državnoj razini. Krajnja posljedica bi bila raspuštanje predstavničkog tijela.

Vjerujemo da je ovom radionicom učinjen korak naprijed u podizanju svijesti naše zajednice o ovom obliku afirmacije mladih. Na radionici su uz sve navedeno spomenuti i nedostatci aktualnog Zakona o savjetima mladih.  Ali sudionici su došli do zaključka da političarima kojima je stalo do poboljšanja života mladih, Savjet mladih može biti od velike pomoći pri ostvarenju njihovih možebitnih plemenitih ciljeva – razvoja društva u kojem žive i ulaganja u mlade ljude „na kojima svijet ostaje“.

Time postaje očigledno da je Savjet mladih jedan od alata koji se može, ukoliko postoji politčka volja koristiti za dobre svrhe. Poboljšanjem kvalitete političke scene, rasti će i vrijednost i utjecaj Savjeta mladih. Ovom radionicom posijano je sjeme iz kojeg može narasti nešto lijepo. Na svima nama jest da nastavimo raditi na tome, jer posla ima puno.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island