Što se to događa na Otoku otoka?.

Piše: Sanja Kovačev — 1. prosinca, 2010.

Info brošura o organizacijama civilnog društva otoka Murtera pod nazivom “Što se to događa na Otoku otoka?” namjenjena je prvenstveno mladima kao mjesto na kojem se mogu informirati o većini relavantnih, organiziranih oblika aktivnosti na otoku Murteru.

Na otoku Murteru djeluje preko pedeset organizacija civilnog društva (OCD-ova) od kojih je većina predstavljena u ovoj brošuri i to po kategorijama: kultura, sport, rekreacija i održivi razvoj. Pod OCD se podrazumijavaju klubovi, kulturnoumjetnička društva, športska društva, udruge, klape, zborovi itd.

Otok Murter vrvi od kulturno-povijesnog i prirodnog bogatstva. Upravljanje tim ogromnim potencijalom pravi je izazov.  Mnogi OCD-ovi su, uz jedinice lokalne samouprave, prepoznali taj potencijal i preuzeli svoj dio odgovornosti, a jedan od ciljeva ove brošure svakako jest animirati mlade da sami prihvate taj izazov. Udruženi pojedinci lakše ostvaruju ciljeve od samog pojedinca. Udruživanjem onih koji su već udruženi, ciljevi se postižu još i lakše. Na tragu toga, brošura može biti koristan alat pri umrežavanju OCD-ova otoka Murtera radi postizanja budućih zajedničkih ciljeva.

Brošura „Što se to događa na Otoku otoka“ nastala je kao jedna od aktivnosti projekta „Afirmacija mladih u lokalnoj zajednici – Otok Murter“ kojeg je financirao Ured Svjetske banke u Zagrebu, a provela udruga Argonauta. Brošura će od idućeg tjedna biti dostupna u prostoru Edukacijskog centru za održivi razvoj otoka i priobalja (Pijaca Društva seoske izobraženosti bb).

Download pdf izdanja brošure

Facebook stranica “Što se to događa na Otoku otoka?

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka