Arheološko blago Colentum 4 – Colentum dobiva turističku kartu!.

Datum objave: 21. rujna, 2015.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu Natječaja za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015., godinu odobrilo je udruzi Argonauta projekt pod nazivom “Arheološko blago Colentum 4 – poticaj sudjelovanju zajednice u održivom razvoju lokalnih resursa kulturno-povijesne baštine”.

Projekt „Arheološko blago Colentum 4“ je nastavni projekt prethodnim istoimenim projektima u sklopu kojih je tiskana ilustrirana pripovijetka pod nazivom „Pustolovine Kvinta Petronija Valenta Colentinca – Kalafatov izazov“ te njena kazališna adaptacija pod nazivom “Mali kalafat”.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island