Radionica projekta „Oživi, održi otok!”.

Datum objave: 15. prosinca, 2015.

Od 10. do 12. prosinca 2015. u Murteru je održana posljednja radionica projekta „Oživi, održi otok!“. Trodnevna radionica pod nazivom „Održivi razvoj smo MI“ okupila je ukupno tridesetak predstavnika različitih organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora otoka Murtera. Radionicu je facilitirala direktorica poduzeća LAB 852 Karmen Krasić Kožul uz doprinos ostalih stručnjaka među kojima ističemo dr.sc. Vladimira Skračića, etnologa dr.sc. Jadrana Kalu, višeg kustosa Muzeja grada Šibenika mr.sc. Željka Krnčevića i dr.sc. Irenu Ateljević iz udruge Feniks.

Radionica je bila dizajnirana na način da stavi naglasak na kreativne pojedince i organizacije na čije se znanje i vještine želi osloniti u oblikovanju raspršenog identiteta područja Vrana – Murter – Kornati. Tijekom trodnevne radionice sudionici su definirali ključne vrijednosti te načine njihova izražavanja i  implementacije u društveno ekonomske procese, kako bi održivi način života i privređivanja ovog područja postao sastavna odrednica njegova obnovljenog identiteta.

Prvog dana radionice sudionici su upoznati sa terminologijom kulturnog menadžmenta i kulturnog poduzetništva te uspješnim primjerima suradničkih i zagovaračkih platformi u području intersekcije kulture i turizma. Tehnikama kolektivne imaginacije kreirana je zajednička vizija kojom su istaknute vrijednosti raznolikosti, razmjene, dijeljenja i inovacije kao ključne u procesu uspostave ozračja / kulture  održivosti i izbora željenih strategija razvoja.

Drugog dana radionice su pomoću alata za donošenje odluka i uspostavu konsenzusa, mapirane raspršene točke identiteta: individualni nosioci izvornih tradicijskih znanja i vještina te organizacije i pojedinci koji se bave njihovom inovativnom interpretacijom. Maslinarstvo je istaknuto kao jedna od žarišnih točaka identiteta, a problem nedostupnosti i zapuštenosti maslinika, kao i manjak ljudskih kapaciteta za njihovo kontinuirano održavanje, kao dobra prilika za iskušavanje inovativnih oblika turizma, primjerice volonterskog turizma – volonturizma.

Trećeg dana radionice dobiveni uvidi i predložena rješenja su razrađena kroz nacrt akcijskog plana koji ima svrhu povezati raspršene i žarišne točke identiteta u jedinstveno iskustvo lokalne autentičnosti.  Akcijski plan će biti publiciran i distribuiran u formatu promotivne brošure koja baštinike i posjetioce područja Vrana – Murter – Kornati poziva na aktivno sudjelovanje, učenje i kokreaciju promjene, pri čemu se u skladu s prirodom aktiviraju elementi ponude izvan standardne turističke sezone.

Podsjećamo da je projekt „Oživi, održi otok!“ započeo 25. rujna 2014. godine a trajati će do 25. ožujka 2016. Akcijski plan biti će predstavljen javnosti početkom 2016. godine tijekom završne konferencije kada će biti prezentirani svi rezultati projekta.

 Radionica je realizirana u sklopu projekta “Oživljavanje lokalnih tradicijskih praksi održivog korištenja resursa otoka Murtera i njegove prirodne regije“. Projekt se provodi u unutar programa IPA 2011 „Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000“. Koordinator projekta jest udruga Argonauta dok su partneri udruge 4 grada Dragodid, Feniks, Modrave Murter-Betina te JU PP Vransko jezero. JU NP Kornati u ovom projektu sudjeluje u ulozi suradnika. Projekt financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

lorem ipsum dolor sit amet
lorem ipsum dolor sit amet
lorem ipsum dolor sit amet
lorem ipsum dolor sit amet

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island