Održane posljednje aktivnosti projekta “PARTNERSTVO ZA MORE”.

Datum objave: 25. veljače, 2016.

U sklopu projekta „Partnerstvo za održivo korištenje morskih resursa“ održane su posljednje aktivnosti kojima je projekt zaključen 29. veljače 2016. U Velom Lošinju, Murteru i Komiži na Visu od 17. do 24. veljače 2016. održane su dvodnevne edukativno-informativne radionice za dionike iz sektora povezanih s morem. Lokalnim dionicima predstavljeni su rezultati projekta od kojih je za njih najinteresantnija mobilna aplikacija i web www.partnerstvozamore.org .

Ova aplikacija omogućuje dojavljivanje opažanja zaštićenih i/ili ugroženih vrsta sa ciljem stvaranja baze podataka o njihovoj pojavnosti i prostornoj raspodjeli u Jadranu. Radi se o vrstama koje je moguće opaziti u Jadranu, a koje svatko može relativno lako identificirati. Podatci prikupljeni putem ove aplikacije spremaju se u bazu podataka koje će moći koristi partneri projekta u svrhu znanstvenih istraživanja. Osim ove funkcije, ova aplikacija sadrži i informacije o vrstama koje olakšavaju prepoznavanje i educiraju promatrača.

Lokalnim dionicima je ponuđeno partnerstvo u budućem radu s nositeljima projekta – budućim partnerima Plavi svijet pružat će edukaciju za front desk staff – zaposlenike koji su u izravnom kontaktu s turistima i posjetiteljima – kako bi ih mogli pravilno informirati o odgovornom ponašanju spram velikih morskih sisavaca i ostalih zaštićenih morskih vrta te će ih promovirati kao dionike odgovorne spram morskom okolišu na www.partnerstvozamore.org , a partneri/lokalni dionici će zauzvrat promovirati korištenje aplikacije za sudjelovanje javnosti u praćenju zaštićenih morskih vrsta putem plakata, letaka i naljepnica istaknutih u prostorima gdje pružaju uslugu turistima (turističke agencije, brodari, ribari…)

Dojavljivanjem opažanja putem mobilne aplikacije ili weba www.partnerstvozamore.org svaki pojedinac može uvelike doprinijeti naporima organizacija za zaštitu prirode i okoliša u
očuvanju zaštićenih morskih vrsta i njihovog staništa. Na taj se način cjelokupna javnost može uključiti u prikupljanje podataka važnih za praćenje stanja zaštićenih morskih vrsta i znanstvena istraživanja. Korištenje aplikacije je besplatno.

U sklopu projekta nastalo je i 3 različite brošure o vrijednostima koje predstavljaju neka od najznačajnijih morskih zaštićenih područja Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Brošure se mogu downloadati na www.partnerstvozamore.org .

Udruga Argonauta kao partner na projektu promovirala je korištenje mobilne aplikacije prezentacijama u OŠ Murterski škoji, u svim višim razredima. Također  mobilna aplikacija se koristi kroz program i izvanškolske aktivnosti Murterske Eko-patrole.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island