Udruga Argonauta u Upravnom odboru novoosnovanog LAGUR-a „Galeb“.

Piše: Ivana Marin — 8. svibnja, 2016.

U Ribarskoj zadruzi Tribunj u utorak 3. svibnja 2016. godine održana je osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) “Galeb”, sa sjedištem u Tribunju. Osnivači LAGUR “Galeb” su šest jedinica lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije: Grad Skradin, Grad Vodice, Općina Tribunj, Općina Tisno, Općina Murter-Kornati i Općina Pirovac koji zajedno čine ribarstveno područje LAGUR-a.

Na osnivačkoj skupštini donesen je Statut, te su izabrana tijela Udruge. U Upravni odbor su odabrana četiri predstavnika iz gospodarskog sektora ribarstva, tri predstavnika jedinica lokalne samouprave te dva predstavnika civilnog sektora, među kojima je i predstavnik Udruge Argonauta.  Za predsjednika LAGUR “Galeb” izabrana je Bojana Paić iz Ribarske zadruge Adria.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) ili Fisheries Local Action Group (FLAG) je poseban oblik lokalne akcijske grupe specijalizirane za područje ribarstva, prerade ribe i akvakulture. 20 od 27 zemalja članica Europske unije će u programskom periodu od 2014 – 2020 sudjelovati u lokalnom razvoju ribarstvenog područja pod vodstvom zajednice. Za razliku od svih ostalih zemalja članica EU koje sada ulaze u drugo programsko razdoblje, Hrvatska po prvi puta ulazi u ovaj način suradnje i organiziranja u ribarstvenom području po načelu lokalnog razvoja vođenog zajednicom.

U prijašnjem programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine 300 LAGUR-a diljem EU raspolagalo je s 670 milijuna Eura javnog financiranja.  Do sredine 2014. Oko 300 LAGUR-a diljem EU pružilo je savjetodavnu i tehničku pomoć kod realizacije 9500 projekata čiji su rezultati između ostalog 8000 novih radnih mjesta i 12500 zadržanih radnih mjesta.

LAGUR „Galeb“ će se u narednom razdoblju prijaviti na natječaj za pripremnu potporu Ministarstva poljoprivrede putem koje bi se u narednom razdoblju trebalo pristupiti izradi lokalne razvojne strategije ribarstvenog područja i izgradnji administrativnih kapaciteta udruge.

Naglasak lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu do 2020.godine biti će na sljedećim područjima:

– Stvaranje radnih mjesta, borba protiv siromaštva i socijalna inkluzija

– Klimatske promjene i pretvorba energije

– Plavi rast – dugoročna strategija koja podržava održivi i inkluzivni razvoj u obalnim zajednicama

– Utjecaj Zajedničke ribarstvene politike na ribarstveno područje

 

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka