Pridružite se volonterskoj akciji uređenja arheološkog nalazišta Colentum.

Datum objave: 28. ožujka, 2017.

Udruga Argonauta u subotu 01. travnja 2017. organizira volontersku akciju čišćenja okoliša i uređenja staze na arheološkom nalazištu Colentum. Volonterska akcija provodi se u sklopu projekta „Arheološko blago Colentum 5“, financiranog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a provodi se kao nastavni projekt prethodno provedenih projekata „Arheološko blago Colentum 1-4“.

Volonterska akcija jedna je od aktivnosti projekta. Provodi se u suradnji s Općinom Murter- Kornati, Turističkom zajednicom Općine Murter- Kornati i komunalnim poduzećem Murtela, a sve uz nadzor Muzeja grada Šibenika na čelu s ravnateljem Željkom Krnčevićem. U sklopu ove aktivnosti uredit će se i povezati dio puta koji vodi oko brda Gradina, očistiti raslinje i urediti okoliš.

Daljnje aktivnosti projekta odnose se na redizajn i dotisak prve turističke karte arheološkog lokaliteta „Skriveno blago Colentum“ te redizajn informativno- edukativnih tabli na lokalitetu. Karta i informativno- edukativne table bit će prilagođene promjenama na lokalitetu nastalih u posljednjih godinu dana kroz razne inicijative i projekte Općine Murter- Kornati i udruge Argonauta. Uz to, bit će dizajnirane dvije nove informativno- edukativne table. Nove table bit će postavljene na ulazu u arheološki lokalitet na strani Murtera i Betine, kako bi se cijelo brdo Gradina povezalo i prezentiralo kao jedna cjelina.

Projekt „Arheološko blago Colentum 5“ traje do 01. lipnja 2017.g. i  samo je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje se provode na arheološkom nalazištu Colentum, a imaju za cilj valorizaciju Colentuma u arheološko- rekreacijski park sa brojnim sadržajima. U partnerstvu sa Općinom Murter- Kornati udruga Argonauta već planira buduće aktivnosti na ovom lokalitetu povijesnog značaja.  Pridružite se volonterskoj akciji već ove subote i dajte svoj doprinos valorizaciji arheološkog nalazišta Colentum! Akcija će se održati od 09- 14h, marenda i alat su osigurani!

 

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island