Uspješno provedena volonterska akcija na Colentumu!.

Piše: Sanja Tabori — 3. travnja, 2017.

Prošlu subotu spojili smo ugodno s korisnim – sunčano proljetno jutro iskoristili smo za provedbu volonterske akcije na arheološkom nalazištu Colentum. Volonterska akcija provedena je u sklopu projekta „Arheološko blago Colentum 5“ kojeg financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Projekt provodi udruga Argonauta u suradnji s Općinom Murter- Kornati, komunalnim poduzećem Murtela, Turističkom zajednicom Općine Murter- Kornati i Poljoprivrednom zadrugom Kornati.

Dvadesetak vrijednih volontera uključujući lokalno stanovništvo i djecu murterske Eko- patrole, predstavnike lokalne samouprave i udruga provelo je nekoliko aktivnosti kroz ovu volontersku akciju. Dio iza maritimne vile koji je ostao neočišćen kroz prethodne, u ovoj je volonterskoj akciji očišćen od raslinja, a trava pokošena. Na gornjoj kružnici koja zaokružuje put oko brda gradina uređeno je 100 metara puta. Ovaj put nepristupačan je strojevima, stoga su volonteri nasipajući sitan šljunak sa drugih lokaliteta poravnali ovaj put i učinili ga prohodnim za pješake, poljoprivrednike i bicikliste. To znači da sada samo na brdu Gradina postoji oko 4 i pol kilometara pješačko-biciklističkih staza. Radi se o dvije kružne staze: obalna staza uz more te panoramska staza na ostacima liburnskih bedemima. Osim toga, poravnat je put koji je izgrađen kroz projekt „Suhozidna Extravaganza“, a koji povezuje maritimnu vilu sa gornjom kružnicom na brdu Gradina. Informativno- edukativna tabla je sa maritimne vile premještena na prvi vidikovac Colentuma. Nakon obavljenog posla volonteri su se družili uz ručak u hladu masline.

Uz ovu volontersku akciju, projekt „Arheološko blago Colentum 5“ obuhvaća aktivnosti redizajniranja informativno- edukativnih tabli na Colentumu te dizajn dvije nove table koje će biti postavljene na ulazu u lokalitet na strani Murtera i Betine. Također, kroz ovaj će se projekt redizajnirati i prva turistička karta arheološkog nalazišta Colentum, „Skriveno blago Colentuma“. Karta i table bit će prilagođene promjenama na lokalitetu i nadopunjene novim informacijama.

Ovaj projekt jedan je u nizu provedenih i planiranih projekata na arheološkom lokalitetu Colentum sa ciljem valorizacije lokaliteta u arheološko- rekreacijski park sa brojnim sadržajima.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.




Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka