Murter – centar ideja o tome kako, zašto i od koga spasiti naša mora.

Datum objave: 20. rujna, 2017.

Udruga Argonauta je od 1. do 9. rujna provodila glavnu aktivnost projekta SOS Save Our Seas, međunarodni seminar na temu morskog okoliša s ciljem poboljšanja vještina i kompetencija 28 sudionika iz Europe koji će djelovati kao treneri mladih i u daljnim aktivnostima projekta širiti svijest i znanje o važnosti zaštite morskog ekosustava i prenositi ga mladima u svojim zajednicama.

Save Our Seas (SOS), odnosno Spasimo naša mora naslov je međunarodnog seminara koji je udruga Argonauta organizirala u Murteru od 1. do 9. rujna 2017. Međunarodni seminar je okupio 28 profesionalaca i zaljubljenika u morski okoliš iz Grčke, Italije, Španjolske, Portugala, Turske, Latvije i Hrvatske, koji su kroz devet dana učili i razmjenjivali iskustva i vidike o aktualnim temama u morskom okolišu te načinu povezivanja formalnog obrazovanja (stvarnih činjenica, znanstvenih metoda, istraživanja) s neformalnom edukacijom (npr. igre, predavanja, radionice). Seminar je za cilj imao poboljšanje vještina i kompetencija svih sudionika kako bi u budućnosti nastavili djelovali kao treneri mladih, te se specijalizirali za prijenos znanja, vještina i kompetencija potrebnih mladima da bi se uspješno nosili s izazovima koje nam nose problemi vezani uz klimatske promjene i stanje mora i oceana danas.

Devetodnevni program je bio osmišljen tako da se sudionicima prikažu različite metode pristupa u neformalnoj edukaciji na iskustvenoj razini koju će moći koristiti u svom radu. Kroz razne igre, predavanja i radionice sudionicima je prikazana raznolikost neformalne edukacije, a kao konačan ishod sudionici su spojili iskustvo, naučeno znanje i vlastitu kreativnost te izradili 6 radionica na temu podizanja svijesti o važnosti zaštite morskog okoliša.

Kako se najbolje uči na vlastitom iskustvu, sudionici su za primjer morali izračunati otisak ugljika (eng. carbon footprint) stvoren njihovim dolaskom na projekt u Hrvatsku, ili otisak hrane (eng. food footprint) stvoren konzumacijom ručka, istražiti od čega su izrađeni neki predmeti koje svakodnevno koriste, mogu li se zamijeniti, reciklirati i jesu li postojali prije 100 godina.

Sudionici su stvorili i “Ekološki kolaž” u kojima su prikazali ekološke probleme s kojima se susreću u svojoj državi i povezali ih s događanjima na globalnoj razini, a metodom sistemskog razmišljanja sagledali su cjelinu, umjesto da se samo fokusiraju na dijelove.

Tim pristupom su neodrživo ribarstvo, globalno zagrijavanje i onečišćenje mora sagledali kao sustav u kojem je najpotrebnije promijeniti mentalne modele koji bi doveli do dugoročnih promjena, umjesto samo površinskih reakcija na događaje.

Nadalje, sudionici su imali priliku vidjeti kako se znanostvene metode mogu prilagoditi i koristiti u popularizaciji znanosti i uključivanju javnosti u brigu za morski okoliš. Sudionici su vlastitom iskustvu, metodom vizualnog cenzusa i korištenjem podvodnih kamera, dobili uvid u znanstvenu metodu, te uočili razliku u sastavu, brojnosti i veličini morskih organizama u nezaštićenom (plaža Slanica) i zaštićenom području (NP Kornati), a time i dodatnu motivaciju za većom zaštite morskog ekosustava. Sudionici su iznenadili da je u NP Kornati dozvoljeno sidrenje koje je osobito štetno za stanište morske livade posidonije i potencijalno širenje invazivnih algi.

Putem raznih igara, sudionici su iz “prve ruke” na primjeru Murtera istražili kakav utjecaj ima turizam na morski okoliš i obalno područje te s kakvim se problemima suočavaju korisnici obalnog područja. Posebno su primjetili kuće s nedovršenim fasadama, onečišćeno podmorje u luci, prevelik broj brodova u luci Hramina, nepostojanje sustava odvodnje oborinskih voda i kanalizacije, apartmanske zgrade koje narušavaju krajobraz te gradnju na samoj plaži Slanica koja je prenapučena kupačima.

U devetodnevnom seminaru, naglašavali smo ideju da su mora dio nas, a ne neiscrpan resurs koji je stvoren kako bi nam omogućio luksuzniji i lagodniji život. Nadamo se da su sudionici proširili svoja znanja, da će organizirati lokalne akcije, dovesti do promjena u svijesti i ponašanju te da ćemo u konačnici učiniti zajednički iskorak za naša mora koja nečujno viču SOS!

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island