Poništava se natječaj za Stručnog suradnika za zaštitu kulturne baštine.

Piše: Sanja Kovačev — 30. kolovoza, 2018.
Natječaj za Stručnog suradnika za zaštitu kulturne baštine, objavljen na www.argonauta.hr:
(https://www.argonauta.hr/6091/zaposljavamo-strucni-suradnik-u-programu-zastite-kulturne-bastine/) se poništava.

 

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka