“Plavi projekt” – dio okruglog stola o DKU.

Piše: Sanja Tabori — 22. rujna, 2018.

Kao što je najavljeno, “Plavi projekt” predstavljen je u četvrtak, 20. rujna 2018.godine na okruglom stolu u okviru projekta “U
društvu mikroba” i međunarodnog znanstvenog skupa 6th Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance, CESAR 2018 u Sv. Martinu na Muri.

Naš projekt, njegove ciljeve i aktivnosti predstavila je dr.sc. Martina Đuras s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tema okruglog stola bilo je društveno korisno učenje, tema koja je glavna nit vodilja i “Plavog projekta”. Na okruglom stolu prezentirane su još četiri teme povezane s DKU.

Početak okruglog stola obilježilo je obraćanje voditeljice projekta “U društvu mikroba” prof. Dijana Škorić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Profesorica Škorić je predstavila projekt “U društvu mikroba”, a zatim je koncept društveno korisnog učenja predstavljen iz perspektive nastavnika koje je predstavila docentica Ana Bielen s  Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Nakon toga, okupljeni su imali priliku čuti i viđenje studenata o DKU, o čemu je govorila Ana Vuk, studentica PMF-a i članica studentske udruge Bius. Poslijednje predavanje okruglog stola predstavila je Kristina Duvnjak iz udruge Bioteka, pri čemu je predstavljeno viđenje društveno korisnog učenja iz perspektive organizacija civilnog društva.
Nakon prezentacija, uslijedila je rasprava o mogućnostima razvoja DKU programa na fakultetima koji do sada nisu provodili projekte društveno korisnog učenja, te kako evaluirati DKU i uključiti ga u kurikulum studija.
Ovaj okrugli stol bio je vrlo koristan za naš projekt, s obzirom da smo imali priliku čuti i vidjeti kako je organizirana provedba drugih projekata o DKU te na koje probleme nailaze kolege sa sveučilišta i iz organizacija civilnog društva.
Zahvaljujemo profesorici Škorić, stručnoj koordinatorica projekta „U društvu mikroba“na pozivu za sudjelovanje na ovom okruglom stolu i nadamo se budućoj uspješnoj suradnji.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka