Predstavljanje “Plavog projekta” studentima VEF-a.

Datum objave: 7. studenoga, 2018.

Dana 06. studenog 2018. održano je predstavljanje “Plavog projekta” na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu. Projekt su predstavile Martina Đuras i Lada Radin s Veterinarskog fakulteta.

Studentima je predstavljen projekt kojem je glavna svrha edukacija studenata i njihovo osposobljavanje za rad na razvoju projekata u području zaštite morskog okoliša. “Plavi projekt” ima za cilj povećati broj građanski aktivnih studenata pripremom i provedbom programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu kroz suradnju visokoobrazovne institucije s organizacijama civilnog društva. Studente će o radu civilnog društva informirati zaposlenici i volonteri udruge Argonauta te Morskog obrazovnog centra Pula, pri čemu će  glavni zadatak studenata u projektu biti provesti vlastite projekte u jednom od mentorskih programa razvijenih tijekom projekta u suradnji obrazovne ustanove te organizacija civilnog društva.

Predavanju je prisustvovalo stotinjak studenata s kolegija Osnove anatomije dobrog dupina, Osnove sistematike i evolucije morskih sisavaca te Osnove biologije i fiziologije morskih sisavaca. Na kraju predavanja, najavljeno je predavanje koje će se održati povodom regrutacije studenata za sudjelovanje u “Plavom projektu”. Radionica će se održati 22. studenog, a informacije o istom bit će objavljene na stranicama udruge Argonauta, Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Facebook stranici “Plavi projekt”.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island