Predstavljanje “Plavog projekta” studentima VEF-a.

Piše: Sanja Kovačev — 7. studenoga, 2018.

Dana 06. studenog 2018. održano je predstavljanje “Plavog projekta” na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu. Projekt su predstavile Martina Đuras i Lada Radin s Veterinarskog fakulteta.

Studentima je predstavljen projekt kojem je glavna svrha edukacija studenata i njihovo osposobljavanje za rad na razvoju projekata u području zaštite morskog okoliša. “Plavi projekt” ima za cilj povećati broj građanski aktivnih studenata pripremom i provedbom programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu kroz suradnju visokoobrazovne institucije s organizacijama civilnog društva. Studente će o radu civilnog društva informirati zaposlenici i volonteri udruge Argonauta te Morskog obrazovnog centra Pula, pri čemu će  glavni zadatak studenata u projektu biti provesti vlastite projekte u jednom od mentorskih programa razvijenih tijekom projekta u suradnji obrazovne ustanove te organizacija civilnog društva.

Predavanju je prisustvovalo stotinjak studenata s kolegija Osnove anatomije dobrog dupina, Osnove sistematike i evolucije morskih sisavaca te Osnove biologije i fiziologije morskih sisavaca. Na kraju predavanja, najavljeno je predavanje koje će se održati povodom regrutacije studenata za sudjelovanje u “Plavom projektu”. Radionica će se održati 22. studenog, a informacije o istom bit će objavljene na stranicama udruge Argonauta, Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Facebook stranici “Plavi projekt”.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka