Uređenje Edukacijskog centar za razvoj DKU u tijeku.

Datum objave: 14. prosinca, 2018.

U sklopu aktivnosti “Plavog projekta” započeti su radovi na uređenju i adaptaciji budućeg Edukacijskog centra za društveno korisno učenje na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Prostorije edukacijskog centra nalaze se u sklopu Veterinarskog fakulteta te su donedavno korištene kao prostori za učenje, pojedine izložbe i odlaganje nastavnih materijala. Kako Veterinarski fakultet planira provoditi programe društveno korisnog učenja u budućnosti, nametnula se potreba za prostorom koji bi omogućio nesmetano provođenje istih.

Radovi na uređenju Edukacijskog centra započeti su početkom prosinca. U prostorijama centra promijenjeni su podovi, a upravo je u tijeku postavljanje struje te uređenje zidova. Završetak radova planira se do kraja siječnja 2019. godine, kada će biti izabrani i prvi studenti koji će sudjelovati na pilot provedbi programa društveno korisnog učenja u suradnji Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, udruge Argonauta i Morskog obrazovnog centra Pula.

Otvaranjem Edukacijskog centra osigurat će se fizičko mjesto na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu za provedbu projekata DKU-a. U centru će biti trajno smješteni i svi materijali potrebni za provođenje edukacija, a centar će koristiti nastavnici i studenti VFSZ-a u svrhu prenošenja znanja te diseminacije rezultata projekta. Otvaranjem centra, osigurava se održivost programa DKU na VFSZ-u jer će studentima biti na raspolaganju adekvatan prostor u kojemu mogu planirati svoje projekte i održavati edukacije te tako nastaviti s građanskim angažmanom u području zaštite morskih životinja.

 

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island