Izrada kazališta sjena.

Piše: Ivana Marin — 6. svibnja, 2019.

Ovu subotu naši vrijedni patrolaši odmah su krenuli na izvršavanje postavljenog kreativnog zadatka – izrada kazališta sjena od kartonskih kutija i hamer papira, a na temu biološka raznolikost i zaštita mora.

Cilj radionice je bio izraditi četiri glavna jadranska staništa: morske livade, pješčana dna, morske litice i špilje, te životinje koje su karakteristične za svako pojedino stanište. Tako primjerice život na morskim liticama možemo usporediti sa životom u neboderu u kojem svatko živi na svom katu, a najčešći stanovnici su spužve, puževi, koralji, rakovi ali i jedna strašna zmijolika riba – murina.

Naši eko – patrolaši glavne su karike u provedbi projekta Kornati – važno je o moru znati 5, a koji se sastoji od tri komponente: ekološka lutkarska predstava, murterska eko – patrola i edukacijski izleti.  Naime patrolaši sudjeluju u sve tri komponente projekta, koje su obuhvatili na ovoj radionici. Točnije izrađivali su kazališta sjena koja će biti glavi rekvizit tijekom edukacijskog izleta u NP Kornati, a u kojem će sudjelovati eko – patrolaši (darovita djeca) i djeca s posebnim potrebama.

Patrolaši su bili jako sretni i još motiviraniji kad su saznali da će njihova kazališta sjena i lutke biti namijenjene djeci s posebnim potrebama.

Do sljedećeg puta, vaši patrolaši 😉

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka