Sudjelovali smo na prvom sastanku radne skupine projekta KULTajmo u Šibeniku!.

Piše: Ivana Marin — 18. lipnja, 2019.

Sudjelovali smo na prvom sastanku radne skupine za izradu Programa suradnje Muzeja gradaŠibenika i udruga Šibensko-kninske županije 2020.- 2025. koji se održao u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. u Muzeju grada Šibenika.

Program suradnje izrađuje se u okviru projekta „KULTajmo u Šibeniku!: Razvoj civilnog sektora kroz aktivnosti u kulturi” kojeg Muzej grada Šibenika provodi u suradnji s Gradom Šibenikom te udrugama Mladi u EU, Udrugom slijepih Šibensko-kninske županije i Fotoklub Šibenik. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Ciljevi projekta su:

– uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi između Muzeja grada Šibenika i civilnog sektora u ŠKŽ;
– povećanje uključenosti građana u kulturu povećanjem aktivnosti u kulturi te dostupnosti za sve građane (pr. slijepi i slabovidni, djeca s posebnim potrebama…);
– jačanje kapaciteta kreatora politika i predstavnika civilnog sektora u ŠKŽ;
– poticanje međusektorskog umrežavanja unutar civilnog sektora u Šibeniku.

Nakon predstavljanja projekta i njegovih ciljeva, te svih predstavnika okupljenih udruga, sudjelovali smo u radioničkom dijelu gdje smo definirali svoje snage, nedostatke, prilike i prijetnje kako bi jasnije definirali potrebe i mogućnosti suradnje i partnerstva civilnog i javnog sektora u Šibensko-kninskoj županiji i dali svoj doprinos u izradi planskog dokumenta Program suradnje Muzeja gradaŠibenika i udruga Šibensko-kninske županije 2020.-2025.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka