Sudjelovali smo na drugom sastanku projekta KULTajmo u Šibeniku!.

Datum objave: 5. srpnja, 2019.

Sudjelovali smo na drugom sastanku radne skupine za izradu Programa suradnje Muzeja grada Šibenika i udruga Šibensko-kninske županije 2020.- 2025. koji se održao u petak, 5. srpnja 2019. u prostorijama Muzeja grada Šibenika.

Program suradnje izrađuje se u okviru projekta „KULTajmo u Šibeniku!: Razvoj civilnog sektora kroz aktivnosti u kulturi” kojeg Muzej grada Šibenika provodi u suradnji s Gradom Šibenikom te udrugama Mladi u EU, Udrugom slijepih Šibensko-kninske županije i Fotoklub Šibenik. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Tema današnjeg radnog sastanka bilo je definirati viziju i misiju kojom bi civilno društvo u suradnji s Muzejom grada Šibenika moglo pridonijeti razvoju kulture, te na koji način ostvariti međusektorsku suradnju civilnog društva. Čuli smo i primjere dobre prakse iz inozemstva, te još jednom uvidjeli da prostora za suradnju, kreativnost, te zaštitu i promociju kulturnih vrijednosti – ima!

Radujemo se što ćemo kroz ovaj projekt ostvariti nove suradnje i pridonijeti promociji kuture i zaštiti kulturne baštine te sinergijski pridonijeti razvoju civilnog sektora.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island