Sudjelovali smo na drugom sastanku projekta KULTajmo u Šibeniku!.

Piše: Ivana Marin — 5. srpnja, 2019.

Sudjelovali smo na drugom sastanku radne skupine za izradu Programa suradnje Muzeja grada Šibenika i udruga Šibensko-kninske županije 2020.- 2025. koji se održao u petak, 5. srpnja 2019. u prostorijama Muzeja grada Šibenika.

Program suradnje izrađuje se u okviru projekta „KULTajmo u Šibeniku!: Razvoj civilnog sektora kroz aktivnosti u kulturi” kojeg Muzej grada Šibenika provodi u suradnji s Gradom Šibenikom te udrugama Mladi u EU, Udrugom slijepih Šibensko-kninske županije i Fotoklub Šibenik. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Tema današnjeg radnog sastanka bilo je definirati viziju i misiju kojom bi civilno društvo u suradnji s Muzejom grada Šibenika moglo pridonijeti razvoju kulture, te na koji način ostvariti međusektorsku suradnju civilnog društva. Čuli smo i primjere dobre prakse iz inozemstva, te još jednom uvidjeli da prostora za suradnju, kreativnost, te zaštitu i promociju kulturnih vrijednosti – ima!

Radujemo se što ćemo kroz ovaj projekt ostvariti nove suradnje i pridonijeti promociji kuture i zaštiti kulturne baštine te sinergijski pridonijeti razvoju civilnog sektora.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka