Projekt Plava Eko-patrola predstavljen u OŠ Brodarica.

Piše: Ivana Marin — 26. kolovoza, 2019.

Udruga Argonauta je zajedno s Lokalnom akcijskom grupom „More 249“ započela s predstavljanjem projekta „Plava Eko-patrola“ u odabranim školama. Projekt je danas predstavljen Osnovnoj školi Brodarica, gdje su nastavnici, predstavnici organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave imali priliku opširnije čuti o ciljevima projekta, ciljanim skupinama, aktivnostima projekta i prednostima koje projekt nosi.

Predstavljanje je za cilj imalo prezentirati projekt „Plave Eko-patrole“, ali i potaknuti interes za angažman lokalnog koordinatora koji će biti voditelj Eko-patrole u OŠ Brodarica. Kako udruga Argonauta ima dosta iskustva u provedbi „Murterske Eko-patrole“ okupljeni su čuli iskustvo „iz prve ruke“ i tako dobili bolji uvid u angažman lokalnog koordinatora.

Nakon što projekt bude predstavljen svim uključenim školama (njih sedam) , sredinom rujna 2019. će biti raspisan „Natječaj za angažman lokalnog koordinatora Plave Eko-patrole kojim će se zaposliti 7 lokalnih koordinatore. Odabrani sudionici će se educirati o održivom razvoju i neformalnim metodama učenja kroz 3 dvodnevna vikend seminara, a sam početak pilot provedbe edukacijskog programa Plave Eko-patrole, predviđen je za siječanj 2020.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka