SUHOZIDNA EKSTRAVAGANCA 5.

Datum objave: 13. rujna, 2019.

I ove godine, s početkom od 15.9.2019., u trajanju od mjesec dana, provodit će se projekt “Suhozidna ekstravaganca”, odnosno “Dry stone wall extravaganza 5” koji će okupiti 15 volontera iz 5 zemalja (Italija, Poljska, Španjolska, Francuska, Turska). Projekt je u sklopu Erasmus+ programa te će se projektnim aktivnostima nastaviti podizati svijest o zaštiti i valorizaciji arheološkog nalazišta Colentum, ali i kulturne baštine Europe općenito, poticati volonterizam i aktivno građanstvo, kao i informirati lokalnu zajednicu i širu javnost o mogućnostima programa Erasmus+.

Peto izdanje projekta “Suhozidna ekstravaganca” provest će se u Murteru od 15. rujna do 15. listopada 2019.g., a glavne aktivnosti bit će na lokaciji arheološkog nalazišta Colentum.

Projektom će se staviti veći naglasak na promociju lokaliteta i otoka Murtera što će imati utjecaja i na podizanje svijesti lokalne zajednice o važnosti očuvanja lokaliteta, ali i podizanja svijesti mladih o važnosti zaštite i promocije zajedničke, Europske kulturne baštine. Dio aktivnosti volontera odnosit će se i na osmišljavanje dodatne ponude arheološkog nalazišta, u smislu kreiranja radionica i igri na temu Colentuma, što će proširiti znanja volontera sudionika o arheološkom lokalitetu Colentum i podići svijest o potencijalu kulturne baštine.

Najveći doprinos volonteri će dati kroz čišćenje lokaliteta od raslinja, uređivanje i gradnju dijela suhozida, ali također kroz sudjelovanje u drugim aktivnostima važnim za razvoj ovog lokaliteta. Tako će naši volonteri imati prilike sudjelovati i asistirati djeci iz Centra za odgoj i obrazovanje Šubićevac u izradi mozaika. Suradnici na ovoj, kao i na dosadašnjim Suhozidnim ekstravagancama su Muzej Grada Šibenika, Općina Murter-Kornati i Komunalno poduzeće Murtela. Projekt “Suhozidna Ekstravaganca 5” provodi se uz financijsku potporu Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu EU programa “Erasmus+”.

Za više informacija o aktivnostima tijekom projekta, pratite EVS Dry Stone Wall Extravaganza stranicu: https://www.facebook.com/evsdrystonewallextravaganza/

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island