JAVNI POZIV FLAG-a GALEB ZA MODULARNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ.

Piše: Sanja Tabori — 7. siječnja, 2020.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Galeb“ poziva nastavno osoblje osnovih i srednjih škola Šibensko-kninske županije da se prijave na javni poziv za modularno stručno usavršavanje za obrazovanje za održivi razvoj.  Odabrani sudionici imati će priliku pohađati tri vikend seminara, odnosno ukupno 6 modula usavršavanja za obrazovanje za održivi razvoj (svaki pojedini vikend seminar obrađuje drugu obrazovni sadržaj koji se nadovezuje na prethodni) . Module će voditi stručnjaci za obrazovanje za održivi razvoj prema priručniku Agencije za odgoj i obrazovanje „Obrazovanje za održivi razvoj“. Usavršavanje je sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatsko-švicarskog programa suradnje a rezultat je projekta SEA-stainability – obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva. http://www.sea-stainability.com/ . Nositelj projekta, udruga LAGUR Galeb će polaznicima svih triju vikend seminara izdati potvrde o stručnom usavršavanju u svrhu potencijalnog ostvarivanja prava na napredovanje i nagrađivanje prema pravilnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Javni poziv za modularno stručno usavršavanje za OOR

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka