Prilika za volontiranje u Njemačkoj.

Datum objave: 31. siječnja, 2020.

Udruga mladih „Mladi u EU“  provodi strateško partnerstvo sa organizacijom iz Njemačke „Stinbeis“ u sklopu ERASMUS+ programa Europske snage solidarnosti  te je trenutno 7 novootvorenih volonterskih pozicija.

Cilj ovih projekta  je dati priliku mladim ljudima da volontiraju te istovremeno stječu radno iskustvo u područjima kao što su;  medicinska skrb starih i nemoćnih, pomoć u integraciji mentalno oboljelih osoba,  pomoć djeci s oštećenjem sluha itd. Nakon završetka volonterskog projekta mladi imaju priliku uključiti se u program daljnjeg usavršavanja i obrazovanja pod nazivom vocational training što je model njemačkog obrazovanja koji obuhvaća teorijski i praktični dio te je prva stepenica za ulazak na njihovo tržište rada.

Organizacija koja je koordinator projekta (Steinbeis) kroz Erasmus+ program Europske unije osigurala je volonterima sredstva za tečaj njemačkog jezika, smještaj, zdravstveno osiguranje, prehranu, džeparac i putne troškove volontera. Udruga mladih „Mladi u EU“ kao suporting organizacija pruža zainteresiranim kandidatima svu potrebnu podršku i pomoć  (prijava na projekt, ispunjavanje dokumentacije, logistička podrška, komunikacija s projektnim partnerima itd.)

Sve informacije o volonterskim pozicijama i organizacijama koje organiziraju volontiranje  možete pronaći u članku putem linka http://mladi-eu.hr/kako-lako-od-volontiranja-do-zaposlenja-otvoreno-7-novih-volonterskih-pozicija-u-njemackoj/.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island