PRVI SASTANAK PROVEDBENOG TIMA PROJEKTA JEDRO – Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka.

Piše: Suzana Suman — 17. lipnja, 2020.

Prvi sastanak provedbenog tima projekta JEDRO održao se u utorak, 16. lipnja 2020. na adresi Edukacijskog centra za održivi razvoj u Murteru.

Na sastanku se predstavila Udruga Argonauta kao nositelj projekta te projektni partneri i suradnici; Općina Murter-Kornati, Kulturno-umjetnička udruga Zaokret, Ogranak Matice hrvatske u Murteru, Udruga za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe Latinsko idro, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Sveučilište u Zadru te Karnevalska udruga Murterske bake i udruga Dramski amateri Murter.

Nakon predstavljanja nositelja, partnera i suradnika uslijedilo je predstavljanje projekta kada je bilo riječi o projektnim ciljevima, elementima, aktivnostima i podaktivnostima, obaveznim pokazateljima, proračunu, organogramu projekta, izvještavanju, vremeniku – GANNT te prvim projektnim aktivnostima.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka