PRVI SASTANAK PROVEDBENOG TIMA PROJEKTA JEDRO – Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka.

Datum objave: 17. lipnja, 2020.

Prvi sastanak provedbenog tima projekta JEDRO održao se u utorak, 16. lipnja 2020. na adresi Edukacijskog centra za održivi razvoj u Murteru.

Na sastanku se predstavila Udruga Argonauta kao nositelj projekta te projektni partneri i suradnici; Općina Murter-Kornati, Kulturno-umjetnička udruga Zaokret, Ogranak Matice hrvatske u Murteru, Udruga za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe Latinsko idro, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Sveučilište u Zadru te Karnevalska udruga Murterske bake i udruga Dramski amateri Murter.

Nakon predstavljanja nositelja, partnera i suradnika uslijedilo je predstavljanje projekta kada je bilo riječi o projektnim ciljevima, elementima, aktivnostima i podaktivnostima, obaveznim pokazateljima, proračunu, organogramu projekta, izvještavanju, vremeniku – GANNT te prvim projektnim aktivnostima.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island