ODRŽANO UVODNO INFORMATIVNO PREDAVANJE I RADIONICA PO METODOLOGIJI WORLD CAFE-A.

Piše: Suzana Suman — 14. rujna, 2020.

JEDRO – Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka

U petak, 11.9. 2020. u restoranu Mareta u Murteru, u sklopu projekta JEDRO, Aktivnost 2.1. Istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice primjenom metoda i načela sudioničkog upravljanja održano je Uvodno informativno predavanje i radionica po metodologiji World Cafe-a.

Ova aktivnost imala je za cilj informirati i educirati zainteresirane dionike o participativnim procesima kako bi ih se informiralo i educiralo o planovima i procesima uspostave sudioničkog upravljanja kao i izrade programa budućeg Društvenog centra JEDRO, pokretanju novih ili unapređenju postojećih programa i aktivnosti. Sudionke ovog predavanja i radionice se također animiralo na davanje prijedloga, ideja, definiranje prioritetnih potreba, poticanje na aktivno uključenje, ali i na pokretanje vlastitih programa, projekata i aktivnosti na istim načelima.

Voditelj predavanja i radionice bio je predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA, gospodin Ranko Milić.

Sadržaj aktivnosti bio je sljedeći:

1. Uvodno informativno predavanje – uvodno upoznavanje (međusobno upoznavanje sudionika, upoznavanje s projektom JEDRO, s planiranim aktivnostima, svrhom i koristima sudioničkog upravljanja, s lokacijama i programima za koje treba osmisliti planove upravljanja, s programom i metodama rada)

2. Radionica prikupljanja ideja u svezi izrade planova upravljanja po lokacijama i programima po metodi World Cafea

3. Rezime i dogovor za daljnje aktivnosti, završna diskusija, pitanja i odgovori

Ovom aktivnošću zainteresirani dionici zajedničkim snagama otvorili su pojedina pitanja koja će svakako biti putokaz za daljnje aktivnosti provedbe projekta JEDRO.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka