Zapošljavamo u okviru mjere “Javni rad”.

Datum objave: 8. travnja, 2021.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta, Pijaca Društva
seoske izobraženosti bb, HR-22 243 Murter raspisuje
JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje – JAVNI RADOVI


I. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi
obavljanja poslova na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na
području Murtera u 2021. godini za 4 izvršitelja programa (po 2 u svakom programu), a sve
prema mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2021.g. Sve informacije, odnosno
mogućnost korištenja javnog rada dostupne su na linku http://mjere.hr/mjere/javni-rad/
II. Opis aktivnosti u javnom radu:

 1. program: “Od štrace do borše”
 • Šivanje platnenih vrećica od starih majici
 • Šivanje maskica od doniranih materijala
 • Dijelile građanima besplatno napravljenih vrećice i maskice
 • Sudjelovale u drugim aktivnostima udruge s ciljem promocije ponovne uporabe
  predmeta – upcycling i dogovornog ponašanja pojedinaca prema prirodi i okolišu
 1. program: “Veseli vrtlar”
 • Čistiti javne prostore Colentuma i Raduča od otpada
 • Podrezivati raslinje
 • Kositi
 • Pomagati u uređenju suhozida
 • Pomoć pri postavljanju edukativnih instalacija (kućice za ptice, putokazi i sl.)
  III. Planirana provedba Programa Javnih radova je 6 mjeseci, a početak javnog rada
  utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
  IV. Kandidati su dužni dostaviti:
 • Vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni poziv sa osobnim podacima i kontakt
  brojem telefona ili mobitela,
 • Životopis,
 • Preslika osobne iskaznice,
  V. Traženu dokumentaciju kandidati mogu priložiti u obliku neovjerenih preslika.
  Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve tražene podatke.
  Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete
  poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.
  Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor.
  Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na natječaj i više se ne
  smatra kandidatom.
  O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana donošenja
  odluke o izboru.
  Udruga Argonauta zadržava pravo poništiti natječaj bez obrazloženja.
  VI. Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od objave natječaja na
  oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.
  Prijave je potrebno dostaviti e-mailom na adresu e-pošte: mail@argonauta.hr ili poštom na
  adresu Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta, Pijaca
  Društva seoske izobraženosti bb, HR-22 243 Murter, s naznakom – prijava na natječaj kroz
  mjeru – Javni rad.
  Prijave zaprimljene nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island