RAZRADA PRIJEDLOGA PROGRAMA DRUŠTVENOG CENTRA JEDRO.

Piše: Suzana Suman — 21. svibnja, 2021.

Drugi sastanak u sklopu osmišljavanja aktivnosti koje će se provoditi u Društvenom centru Jedro održao se u četvrtak, 20. svibnja 2021. u DC Jedro, Butina 2, Murter.

Na prvom sastanku bavili smo se analizom stanja i planiranjem prijedloga programa DC Jedro – delegiranje zadataka na partnere, a na drugom smo predstavili i zaključili planirane programe organiziranja slobodnog vremena u društvenom centru.

Na sastanku smo predstavili godišnje programe organiziranja slobodnog vremena u društvenom centru koje su osmislili i ponudili partneri i suradnici projekta, udruge Latinsko idro, KUU Zaokret, OMHM, Argonauta, Dramski amateri Murter i Murterske poklade.

Od ponuđenih programa izradio se i godišnji kalendar Društvenog centra Jedro koji se nalazi na ovom linku.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka