SASTANAK/RADIONICA OSMIŠLJAVANJA MOGUĆNOSTI SURADNJE NA BOLJEM KORIŠTENJU PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE MURTER KORNATI – AMPHORARIUM.

Piše: Suzana Suman — 10. lipnja, 2021.

U okviru projekta „JEDRO – Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka“ održali smo i posljednji sastanak na temu javnog prostora u OMK – Amphorariumu.

Cilj ovih susreta bio je prikupljanje ideja, prijedloga, ali i iskaza interesa, potreba i mogućnosti suradnje na boljem korištenju vrijednih javnih prostora na području Općine Murter Kornati. Osnovna namjera je aktiviranjem ovih javnih resursa doprinijeti unapređenju kvalitete života, ali i razvoju novih društvenih, gospodarskih, kulturnih, obrazovnih, ekoloških i drugih aktivnosti i projekata koji mogu pomoći i u pružanju odgovora i povećanju otpornosti na aktualne izazove i krize.

Na ovom sastanku smo čuli razmišljanja, potrebe i ideje lokalnih dionika koje smo i informirali o mogućnostima i koristima koji mogu proizaći iz aktivnog uključenja i u smislu pripreme i prijave novih zajedničkih i pojedinačnih programa, projekata i aktivnosti koje dijelom mogu biti i prijavljene na trenutno otvorene i/ili najavljene EU natječaje.

Sastanak se održao u srijedu, 9. lipnja u Društvenom centru Jedro, a  uključio je kratko upoznavanje s projektom Amphorarium, odnosno prezentaciju likovnog postava Amphorariuma koju je vodio arhitektonski studio Invictus d.o.o.

Nakon prezentacije, održale su se i fokus grupe prema grupama dionika (ugostitelji, ronilački klubovi…) važnima za javni prostor Amphorarium.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka