Aktivnosti Argonaute predstavljene u sklopu PBA Burgos 2021..

Datum objave: 17. rujna, 2021.

Predstavnica udruge Argonauta sudjelovala je na Aktivnosti izgradnje partnerskih odnosa (Partnership Building Activity) u sklopu Erasmus+ programa u Španjolskom gradu Poza de la Sal od 9. do 15. rujna. Projekt je organiziran od strane španjolske udruge Brujula Intercultural, s kojom naša udruga surađuje na području Erasmus+ projekata dugi niz godina.

Projekt pod nazivom “Burgos 2021: Our Heritage, Our Future” ima za cilj povezivanje i suradnju Europskih organizacija koje rade na području kulturne, umjetničke i društvene baštine, a koje su u svojim aktivnostima usmjerene na rad s mladima. Krajnji cilj projekta je uspostava zajedničkih aktivnosti okupljenih organizacija te edukacijskih strategija koje počivaju na korištenju alata u području neformalnog obrazovanja, a sve u cilju podizanja razine svijesti na relaciji mladih i kulturne baštine te mladih i umjetnosti, tradicije i kulture u budućnosti.

Aktivnost je okupila 17 sudionika iz 13 organizacija sa sjedištem diljem Europe, a koje organiziraju i provode aktivnosti povezane s temom. Organizacije su tijekom 7 dana radile na identificiranju strategija koje omogućavaju mladim ljudima da sudjeluju u projektima i aktivnostima baštine, aktivnostima koje doprinose stvaranju boljih odnosa među organizacijama te dijelile iskustva u području rada s mladima i projekata koji doprinose zaštiti i valorizaciji baštine. Sudionici su također u sklopu programa posjetili grad Burgos u kojem se nalazi katederala pod zaštitom UNESCO-a, a ove godine odvija se proslave 800te godišnjice gradnje katedrale. Među brojnim manifestacijama koje se događaju u sklopu proslave godišnjice gradnje katedrale, neznatan je broj aktivnosti za djecu i mlade. Aktivnostima ovog projekta i njegovim rezultatima nastojat će se potaknuti angažman mladih u području kulturne baštine, te im istu predstaviti kao potencijal za gradnju budućnosti.

Udruga Argonauta predstavila je svoj primjer dobre prakse, EVS projekt Suhozidna Ekstravaganca 1-5, projekta koji je u 5 izdanja okupio 75 volontera iz više europskih zemalja, a koji je potaknuo zaštitu i valorizaciju arheološkog nalazišta Colentum na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uz to, udruga je predstavila i druge aktivnosti iz područja kulturne baštine na kojima aktivno radi i provodi ih u suradnji s dionicima različitih razina. Sudjelovanje na PBA projektu Burgos 2021. zasigurno će rezultirati novim dobrim suradnjama s međunarodnim organizacijama te doprinijeti daljnjem razvoju projekata udruge Argonauta.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island