Aktivnosti Argonaute predstavljene u sklopu PBA Burgos 2021..

Piše: Sanja Tabori — 17. rujna, 2021.

Predstavnica udruge Argonauta sudjelovala je na Aktivnosti izgradnje partnerskih odnosa (Partnership Building Activity) u sklopu Erasmus+ programa u Španjolskom gradu Poza de la Sal od 9. do 15. rujna. Projekt je organiziran od strane španjolske udruge Brujula Intercultural, s kojom naša udruga surađuje na području Erasmus+ projekata dugi niz godina.

Projekt pod nazivom “Burgos 2021: Our Heritage, Our Future” ima za cilj povezivanje i suradnju Europskih organizacija koje rade na području kulturne, umjetničke i društvene baštine, a koje su u svojim aktivnostima usmjerene na rad s mladima. Krajnji cilj projekta je uspostava zajedničkih aktivnosti okupljenih organizacija te edukacijskih strategija koje počivaju na korištenju alata u području neformalnog obrazovanja, a sve u cilju podizanja razine svijesti na relaciji mladih i kulturne baštine te mladih i umjetnosti, tradicije i kulture u budućnosti.

Aktivnost je okupila 17 sudionika iz 13 organizacija sa sjedištem diljem Europe, a koje organiziraju i provode aktivnosti povezane s temom. Organizacije su tijekom 7 dana radile na identificiranju strategija koje omogućavaju mladim ljudima da sudjeluju u projektima i aktivnostima baštine, aktivnostima koje doprinose stvaranju boljih odnosa među organizacijama te dijelile iskustva u području rada s mladima i projekata koji doprinose zaštiti i valorizaciji baštine. Sudionici su također u sklopu programa posjetili grad Burgos u kojem se nalazi katederala pod zaštitom UNESCO-a, a ove godine odvija se proslave 800te godišnjice gradnje katedrale. Među brojnim manifestacijama koje se događaju u sklopu proslave godišnjice gradnje katedrale, neznatan je broj aktivnosti za djecu i mlade. Aktivnostima ovog projekta i njegovim rezultatima nastojat će se potaknuti angažman mladih u području kulturne baštine, te im istu predstaviti kao potencijal za gradnju budućnosti.

Udruga Argonauta predstavila je svoj primjer dobre prakse, EVS projekt Suhozidna Ekstravaganca 1-5, projekta koji je u 5 izdanja okupio 75 volontera iz više europskih zemalja, a koji je potaknuo zaštitu i valorizaciju arheološkog nalazišta Colentum na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uz to, udruga je predstavila i druge aktivnosti iz područja kulturne baštine na kojima aktivno radi i provodi ih u suradnji s dionicima različitih razina. Sudjelovanje na PBA projektu Burgos 2021. zasigurno će rezultirati novim dobrim suradnjama s međunarodnim organizacijama te doprinijeti daljnjem razvoju projekata udruge Argonauta.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka