SASTANAK O MEĐUSOBNOM DOPRINOSU NA KLJUČNIM MANIFESTACIJAMA – DANI LATINSKOG IDRA.

Piše: Suzana Suman — 20. rujna, 2021.

U ponedjeljak, 20.9.021. u Društvenom centru Jedro održao se sastanak sa partnerskim udrugama i suradnicima. Na sastanku se razgovaralo o tome na koji način partnerske udruge i suradnici mogu doprinijeti organizaciji manifestacije Dana latinskog idra koja će se održati od 21.-26.9.2021. 

Ova će se manifestacija održati u organizaciji udruge Latinsko idro uz potporu Općine Murter -Kornati, TZ Murter-Kornati, udruge Argonauta, a kroz ovaj projekt, odnosno ove godine, ovoj će se manifestaciji prvi put pridružiti i udruge Zaokret i Ogranak Matice Hrvatske u Murteru.

Na sastanku je dogovoreno da će ove udruge pomoći u organizaciji Dana latinskog idra volonterskim radom koji uključuje pripremu akreditacija i zastavica za sudionike, dijeljenje jela sudionicima te pomoć na punktovima na kojima će se odvijati prijave sudionika.

Ova se aktivnost se provodila u sklopu kalendara Društvenog centra Jedro. Projekt Jedro financiran je iz Europskog socijalnog fonda (85%) i bespovratnih sredstava osiguranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) ukupne vrijednosti 1.999.243,34 kuna

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka