Evaluacija “Plavog projekta” u sklopu fokus grupe.

Piše: Sanja Tabori — 5. listopada, 2021.

Udruga Argonauta odabrana je da svoj projekt „Plavi projekt- doprinos razvoju programa DKU na VFSZ-u“ predstavi u fokus grupi u sklopu vrednovanja Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Grupa 4: Vrednovanje Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“. Evaluacija je provedena za  potrebe Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a provode ju WYG savjetovanje d.o.o. i MAP Savjetovanja d.o.o.

 „Plavi projekt“ predstavljen je u fokus grupi za poziv „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Tema fokus grupe je bila relevantnost ovog poziva za potrebe civilnog društva, predstavljanje rezultata projekta, analiza procesa provedbe, održivosti rezultata i slično. U fokus grupi u trajanju od 2 sata imali smo priliku iznijeti i svoje prijedloge i komentare za planiranje poziva u sklopu budućeg financijskog razdoblja 2021.-2027.g.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka