Održan sastanak projekta TANGRAM u Novoj Gorici.

Datum objave: 5. listopada, 2021.

U sklopu projekta „TANGRAM- Transnacionalni resursi nacionalnih parkova i parkova prirode na jadransko-jonskom turističkom tržištu” na kojem je udruga Argonauta partner, održan je prvi sastanak u živo dionika uključenih u provedbu projekta. Sastanak projektnog tima održan je u slovenskoj Novoj Gorici od 29. do 30. rujna. Sastanak je organizirala Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, a sastanku su prisustvovali predstavnici agencija, organizacija i lokalnih samouprava iz Italije, Srbije, Grčke, Albanije, Bosne i Hercegovine.

Glavna tema sastanka bio je tijek projekta – analizirane su do sada odrađene aktivnosti, predstavljeni primjeri dobre prakse te je planirano buduće razdoblje provedbe projekta. Posebno je pažnja bila usmjerena na planiranje radionica u lokalnim sredinama partnera projekta koje se planiraju provoditi u periodu do kraja 2021. godine. Udruga Argonauta u suradnji s vanjskim suradnicima, organizacijama Finprojekt te Symbol provest će radionice u listopadu i studenom, a glavni fokus radionica je na planiranju lokalne strategije održivog razvoja koja uzima u obzir sve prednosti, nedostatke, prilike i prijetnje kojoj je zajednica izložena, a okupit će predstavnike privatnog i javnog sektora, organizacije civilnog društva i pojedince te predstavnike institucija obrazovanja.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island