1. KONZULTATIVNI SASTANAK (NAKON PROVEDENIH EDUKACIJA) S CILJEM DEFINIRANJA POSLOVNIH PLANOVA.

Datum objave: 18. listopada, 2021.

U petak, 15. listopada 2021. s početkom u 10.00h, održan je online sastanak na kojemu smo zajedno s Marinom Urlićem iz CEDRA Split, definirali poslovne planove četriju partnerskih udruga projekta JEDRO; Argonauta, Zaokret, Latinsko idro i Ogranak Matice hrvatske u Murteru. Ovaj sastanak je slijedio edukacije o pisanju poslovnih planova koje su već ranije održane i nakon što su predstavnika spomenutih udruga ispunile Busniness Model Canvas po uputama predstavnika iz CEDRA-e Split s ciljem izrade 4 nacrta poslovnih planova za društveno poduzetništvo za ova  4 lokalna OCD-a kako bi stvorili samoodrživ model daljnjeg razvoja vlastitih organizacija i programa slobodnog vremena, društvenih i drugih događanja koje organiziraju i provode koristeći modele, znanja i dobru praksu društvenog poduzetništva.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island