Održan godišnji sastanak organizatora Prvenstva u gradnji suhozida.

Piše: Sanja Kovačev — 8. prosinca, 2021.

Dionici Suhozidnog susreta susreli su se na radnom sastanku u Biogradu, 30.listopada u organizaciji udruge Dragodid te domaćina PP Vranskog jezera. Glavni cilj sastanka bio je analiza dosadašnjih Prvenstava u gradnji suhozida te planiranje provedbe i organizacije budućih susreta.

Sastanku su prisustvovali organizatori prošlih susreta: iz Garduna Damir Banić, Danja Lakić Budimir, Ivan Bašić i Josip Ćapin iz Vodica (Srime) i Šibenika Meri Krnić i Jadran Kale, predstavnici udruge Dragodid Julia Bakota Švencbir, Mislav Tovarac i Filip Šrajer, iz Parka prirode Vransko jezero Norma Fressel te predstavnici udruge Argonauta Sanja Kovačev i Ive Šikić Bažokić.

Provedena je analiza budućih prvenstava putem upitnika i otvorene rasprave, u kojoj su dionici iznijeli svoje viđenje budućih suhozidnih susreta te je donesen okvirni plan za ubuduće. Za 2022. godinu planira se održavanje Prvenstva u gradnji suhozida na Cresu, a točan termin događanja definirat će se početkom godine.

Veselimo se nastavku rada na području promicanja tradicijske suhozidne gradnje, kako aktivnostima u smjeru nastavka Suhozidnih susreta, tako i provedbi lokalnih akcija i projekata usmjerenih na navedeni cilj.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka