Udruga Argonauta član je Radne skupine za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030.godine te Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027..

Piše: Sanja Kovačev — 7. siječnja, 2022.

Na sjednici Vlade, održanoj 26. studenoga 2020. godine, usvojena je Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. čime je pokrenut proces izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027.

U skladu s načelom partnerstva, Ministarstvo turizma i sporta uspostavlja Radnu skupinu za izradu gore navedenih dokumenata te je udruga Argonauta pozvana da se aktivno uključi u rad Radne skupine. Zaposlenice Ivona Jadrić i Sanja Kovačev tako su u ime udruge Argonauta, od prosinca 2021. godine dio Radne skupine.

„Izrada Strategije je dio reformskih procesa koje je pokrenulo Ministarstvo turizma i sporta s ciljem sveobuhvatne reforme sustava upravljanja kojim se želi uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit okvir, organizacijski i pravni, za upravljanje razvojem održivog turizma.

Strateško usmjerenje je postavljeno Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., koja kao jedan od ciljeva ima i razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Izradu Strategije prati i Strateška procjena utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) čiji će se zaključci/preporuke i odabir scenarija ugraditi u Strategiju. SPUO je usmjerena na zaštitu prirode i svih sastavnica okoliša, utjecaj, prilagodbu i jačanje otpornosti turizma i povezanih sektora na klimatske promjene. Kao srednjoročni strateški dokument, izradit će se i Nacionalni plan održivog turizma od 2021. do 2027.“[i]

 Trenutno je u fazi izrada Analize scenarija, a u koju su uključeni ključni dionici turističkog sektora, predstavnici tijela državne vlasti i područne, regionalne i lokalne samouprave, predstavnici civilnog društva te znanstvenici i stručnjaci za pojedina područja. Identifikacija ključnih izazova te Razmatranje alternativnih budućnosti i postavljanje ključnih izazova temeljeni su na provedenim analizama, kao i na primarnim istraživanjima stavova lokalnog stanovništva. Udruga Argonauta predstavit će kroz Radnu skupinu svoja iskustva i promišljanja vezano za trenutno stanje turizma i projekciju budućeg razvoja održivog turizma. S obzirom da udruga djeluje na području velike turističke aktivnosti, a istovremeno i velike okolišne vrijednosti, realno se „iz prve ruke“ mogu sagledati pozitivni i negativni utjecaji turizma na različite sfere života.


[i] Izvor: Ministarstvo turizma i sporta, Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, Dio- Analiza scenarija, završna verzija, 31. prosinca 2021.

Preporučamo pročitati.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka