Udruga Argonauta član je Radne skupine za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030.godine te Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027..

Datum objave: 7. siječnja, 2022.

Na sjednici Vlade, održanoj 26. studenoga 2020. godine, usvojena je Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. čime je pokrenut proces izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027.

U skladu s načelom partnerstva, Ministarstvo turizma i sporta uspostavlja Radnu skupinu za izradu gore navedenih dokumenata te je udruga Argonauta pozvana da se aktivno uključi u rad Radne skupine. Zaposlenice Ivona Jadrić i Sanja Kovačev tako su u ime udruge Argonauta, od prosinca 2021. godine dio Radne skupine.

„Izrada Strategije je dio reformskih procesa koje je pokrenulo Ministarstvo turizma i sporta s ciljem sveobuhvatne reforme sustava upravljanja kojim se želi uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit okvir, organizacijski i pravni, za upravljanje razvojem održivog turizma.

Strateško usmjerenje je postavljeno Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., koja kao jedan od ciljeva ima i razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Izradu Strategije prati i Strateška procjena utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) čiji će se zaključci/preporuke i odabir scenarija ugraditi u Strategiju. SPUO je usmjerena na zaštitu prirode i svih sastavnica okoliša, utjecaj, prilagodbu i jačanje otpornosti turizma i povezanih sektora na klimatske promjene. Kao srednjoročni strateški dokument, izradit će se i Nacionalni plan održivog turizma od 2021. do 2027.“[i]

 Trenutno je u fazi izrada Analize scenarija, a u koju su uključeni ključni dionici turističkog sektora, predstavnici tijela državne vlasti i područne, regionalne i lokalne samouprave, predstavnici civilnog društva te znanstvenici i stručnjaci za pojedina područja. Identifikacija ključnih izazova te Razmatranje alternativnih budućnosti i postavljanje ključnih izazova temeljeni su na provedenim analizama, kao i na primarnim istraživanjima stavova lokalnog stanovništva. Udruga Argonauta predstavit će kroz Radnu skupinu svoja iskustva i promišljanja vezano za trenutno stanje turizma i projekciju budućeg razvoja održivog turizma. S obzirom da udruga djeluje na području velike turističke aktivnosti, a istovremeno i velike okolišne vrijednosti, realno se „iz prve ruke“ mogu sagledati pozitivni i negativni utjecaji turizma na različite sfere života.


[i] Izvor: Ministarstvo turizma i sporta, Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, Dio- Analiza scenarija, završna verzija, 31. prosinca 2021.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island