Udruga Argonauta uputila dopise Općinama Tisno i Murter-Kornati te Gradu Vodice s ciljem pokretanja inicijative VODA BEZ AMBALAŽE.

Datum objave: 21. ožujka, 2022.

Uoči Svjetskog dana voda koji se obilježava 22. ožujka, Udruga Argonauta uputila je dopise Općinama Tisno, Murter-Kornati i Gradu Vodicama s ciljem pokretanja inicijative VODA BEZ AMBALAŽE.

Osim revitalizacije dragocjene tradicije grada Vodica i Općina Tisno i Murter-Kornati, postavljanje javne česme uvelike bi doprinijelo smanjenju upotrebe plastične ambalaže što bi direktno utjecalo na smanjenje štetnog plastičnog otpada.

Neki od argumenata kojima želimo skrenuti pozornost na inicijativu postavljanja javnih česmi su:

– javne česme (špine) predstavljaju komunalni, javnozdravstveni i civilizacijski standard i dio su urbane tradicije mediteranskih gradova.

– izuzetno su važne u smanjenju korištenja plastične ambalaže (na svim plažama pa tako i vodičkim, murterskim i tišnjanskim je, na žalost, plastični otpad postao uobičajena pojava).

– Europska komisija je 2018. godine izdala preporuku da se postavljaju pa se uvođenjem javnih česmi Vodice, Murter i Tisno se približavaju europskom civilizacijskom standardu.

– voda je javno dobro i ljudsko pravo.

Pritom bi bilo važno da modeli česmi koji se postavljaju ispunjavaju neke elementarne uvjete:

– Kod nove česme nužno je voditi računa da ona bude dostupna svima podjednako: djeci, odraslima, starijima i osobama s invaliditetom, odnosno potrebno je uvažiti ljudsku raznolikost po pitanju mogućnosti dosezanja slavine.

– Poželjno je i da česma nudi mogućnost da se voda direktno ulijeva u npr. bočicu.

– Kod novih javnih česmi mogućnost konzumacije vode svakako bi trebala biti osigurana i za životinje.

– Oblikovanjem i izborom materijala nove česme trebaju biti otporne na vandalizam, smrzavanje i ljetne vrućine.

– Model treba imati mogućnost jednostavne implementacije u različite tipove javnih prostora.

– Česme trebaju biti i označene na način da je odmah jasno da se radi o punktovima za besplatnu pitku vodu. Uvažiti treba i činjenicu da su Vodice, Murter i Tisno turističko odredište pa ta informacija treba biti usmjerena i na sve one koji ne razumiju hrvatski jezik (rješenje je u npr. grafičkom prikazu).

– Predlažemo i oznake za slijepe i slabovidne.

– Svaki dodatni sadržaj može biti plus kroz, primjerice, neke od specifičnih lokalnih referenci. Primjerice, da česma bude i info punkt s nekom od tema iz povijesti grada vezano uz vodu na lokaciji gdje se česma nalazi

Ekološki aspekt

Javne česme uvelike doprinose smanjenju plastične ambalaže koja predstavlja jedan od najradikalnijih zagađivača svjetskih vodenih masa. Uvođenjem javnih česmi destimulira se upotreba jednokratne plastike, odnosno doprinosi i razvoju svijesti o vodi kao javnom dobru i ljudskom pravu.

Turistički potencijal i promocija Vodica, Murtera i Tisnog kao grada pitke vode

Punktovi s besplatnom pitkom vodom treba predstaviti kao nešto pozitivno, napredno i sigurno čime se i bitno podiže komunalni standard grada, a grad približava europskim standardima.

Postavljanje javnih česmi trebala bi pratiti kampanja osmišljena od strane Grada i Općina, a kojom će popularizirati njihova upotreba i afirmirati pitka vodu kao vlastito javno dobro i velika prednost Vodica, Murtera i Tisnog u odnosu na druge gradove.

Kvalitetna nova javna česma mogla bi postati i identitetski važna stvar za Vodice, Murter i Tisno i sama po sebi (turistička) atrakcija.

Pritom nema razloga da Vodice, Tisno i Murter ne dobiju najbolje moguće rješenje.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island