Buduće učiteljice s NP Krka posjetile Argonautu.

Datum objave: 20. listopada, 2022.

18. listopad, 2022. MURTER – U sklopu projekta “Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke” kojeg provodi JU NP Krka, našu je udrugu posjetila  grupa studentica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Splitu koja sudjeluje u projektnoj aktivnosti “Osmišljavanje i pilot provedba tematskih edukacijskih programa i suradnja s znanstvenom zajednicom”, u 10-dnevnom programu tijekom kojeg će istražiti projektno područje NP Krke te osmisliti novi program škole u prirodi koji će se provoditi u novootvorenom  Eko kampusu Puljane u općini Promina.

U Argonautu su došle po inspiraciju pa im je naša Ivana Marin, stručnjakinja za okolišne edukativne programe neformalnog obrazovanja, predstavila koncept Eko-patrole  kroz provedbu edukativnog modula “Zar je more kiselo?” na Prvoj arheološkoj plaži Colentum.

Nakon tog iskustva posjetili su Društveni centar JEDRO, u zgradi općine Murter-Kornati, gdje smo im kratko predstavili rad udruge nakon čega su međunarodni volonteri Europske službe solidarnosti, njih 15, koji ovaj mjesec volontiraju u sklopu projekta “Island Extravaganza” u  Argonauti, Murteru, na Colentumu i Raduču, predstavili svoje iskustvo volonterskog rada i života na Murteru.

Ovo je nastavak uspješne suradnje Argonaute s JU NP Krka, ustanovom koja od samih početaka podržava rad naše udruge, i s kojom zajednički doprinosimo zaštiti prirode i okoliša na području Šibensko-kninske županije kroz osmišljavanje i provedbu volonterskih i edukacijskih programa u ovom sektoru.

Hvala svima!

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island