KROZ WEB STRANICU I VEZANU APLIKACIJU PROJEKTA TANGRAM UPOZNAJTE
SVE PARKOVE U OKOLICI MURTERA I PILOT AKCIJE PROJEKTNIH PARTNERA.

Datum objave: 31. siječnja, 2023.

Web-adresa www.murter-kornati.eu novo je mjesto na kojemu se mogu pronaći zanimljive
informacije o otoku Murteru i partnerima koji čine međunarodnu mrežu ADRION programa,
odnosno projekta TANGRAM. Zajedno s turističkom web stranicom, razvijena je srodna
mobilna aplikacija, koja naglasak stavlja na atraktivnost okolnih parkova, odnosno na zaštitu
prirode pod NATURA 2000 područjima. Pokraj samog Murtera, predstavljeni su Nacionalni
park Kornati, Vransko jezero, Nacionalni park Krka, Arheološko nalazište Ivinj i Park prirode
Telašćica, a posebno mjesto su dobile i pilot akcije svih 10 partnerskih organizacija iz 7
zemalja projekta TANGRAM.


Kontakti, zanimljivosti, informacije, dionici
Sadržaj web stranice i mobilne aplikacije dostupan je na engleskom i hrvatskom jeziku, a
nakon njihovog uspostavljanja i po završetku projekta TANGRAM, Udruga za zaštitu prirode i
okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta planira i provedbu izravne promocije
putem društvenim mreža. Naslovnica web stranice sadržava zanimljivosti o parkovima oko
Murtera, a uz pilot akcije Argonaute, postavljeni su i kontakti udruge, te korisne poveznice
na službene kanale projekta, s fokusom na njegove ciljeve i ostvarene rezultate. Zasebne
kategorije detaljno prezentiraju svaki park, ali i dionike koji sudjeluju u upravljanju tim
prirodnim i kulturnim dobrima, dok podstranica O projektu donosi osnovne podatke i brojke
o projektu, ujedno predstavljajući partnerske organizacije i njihove pilot akcije – info točke,
edukativne staze, turističke ture, virtualne šetnje, mobilne aplikacije i nove parkove za
obitelji i djecu. Web stranica sadrži sve potrebne elemente vidljivosti ADRION programa.
Privlačenje turista i zaljubljenika u baštinu


Glavni cilj ove online kampanje jest povećati svijest turista i lokalnog stanovništva o važnosti
očuvanja prirode i kulturne baštine otoka Murtera, na čemu Argonauta već godinama radi u
suradnji s partnerima i dionicima. Naime, svi navedeni parkovi, kao i otok Murter, mjesta su
posebne vrijednosti, koja mogu privući brojne zaljubljenike u skrivenu tradiciju i baštinu, ali i
u održivi turizam i način života koji je u ravnoteži s prirodom. Podsjetimo, upravo zato su na
Murteru u okviru projekta TANGRAM osmišljene i postavljene dvije nove turističke atrakcije
– edukativnu izložbu o povijesti Murtera na brdu Raduč, te podvodni park skulptura, u
sklopu kojega su formirane podvodne edukativne staze, a pridonose formiranju umjetnih
grebena i očuvanju bioraznolikosti.


Projekt „TANGRAM – Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian
tourist Marketplace“, provodi Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog
razvoja Argonauta. Projekt sufinancira Europska Unija u okviru programa prekogranične
suradnje INTERREG ADRION Adriatic-Ionian programa, iz Europskog fonda za regionalni
razvoj (EFRR). Ukupna vrijednost projekta je 1.645.945,00 eura, a trajanje od 02.01.2020. do
31.01.2023. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša
te promicanje održivog razvoja Argonauta.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island