Otpad u moru, čija je to briga? – okrugli stol u Vodicama.

Datum objave: 13. veljače, 2023.

U četvrtak, 9. veljače 2023. u Gradskoj vijećnici Grada Vodica održan je okrugli stol „Otpad u moru, čija je to briga?“.

Ovaj okrugli stol organizirala je udruga Argonauta u sklopu projekta Eko dotok na otok financiranog od Fonda za zaštitu okoliš ai energetsku učinkovitost, a  kroz koji je u planu čistiti podmorja otoka Prvića, Vrgade i Žuta (gdje se akcija već organizirala prošlu jesen). Uz akcije čišćenja održavaju se redovite edukacije za djecu na teme očuvanja okoliša te kao treća aktivnost okrugli stolovi u općinama spomenutih otoka od kojih se prvi održao u Vodicama.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Grada Vodica, ronilačkih klubova Šibenik i Roniti se mora, LAG-a More, FLAG-a Galeb te kao domaćin i moderator predstavnik Argonaute.

Naziv okruglog stola bilo je i pitanje kojim je okrugli stol započeo, a nakon što su svi sudionici dali svoje mišljenje iz osobne, ali i perspektive svojih organizacija, razvila se vrlo konstruktivna rasprava na teme svijesti građana o ovom problemu, statusu ronioca koji su „na prvoj linji“ ovog problema, lokacijama otpada u moru, navikama građana povezanih s odnosom prema otpadu…

Zaključci koji su se na ovom okruglom stolu donijeli su da su jedinice lokalne samouprave odgovorne za otpad u moru. No, izazov koji je specifičan za morski otpad je taj da se on ne može lako uočiti kao onaj na kopnu te da se „seli“ zbog morskih struja. A kada se i uoči, ponekad ga nije lako izvaditi zbog nepristupačne lokacije ili vrlo velike dubine.

Na tragu toga se na okruglom stolu razgovaralo i o statusu ronioca koji najčešće otpad iz mora čiste kroz volonterske akcije koje sami iniciraju. Razgovaralo se o tome kako bi se na ovim akcijama trebalo osigurati minimalno da im se pokriju troškovi punjenja boca, goriva  i ostaloga što zahtjeva financijski trošak, ali i da ih se educira o mogućnostima financiranja akcija kroz raspoloživa sredstva različitih donatora.

Uz to, bilo bi vrlo korisno i potrebno izraditi i kontinuirano ažurirati lokacije morskog otpada putem određene aplikacije ili nekog drugog alata kroz koji bi ronioci mogli dojaviti lokaciju i otprilike količinu otpada, a koja će onda utjecati na jedinice lokalne samouprave da ih očiste.

Ukratko, protokol za čišćenje otpada iz mora postoji, no treba ga unaprijediti i sistematizirati. Uz to treba kontinuirano raditi na edukaciji, dizanju svijesti o ovim temama i naravno, i dalje organizirati akcije čišćenja podmorja.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island