PLAVA EKO PATROLA – Radionica na temu ekološke osviještenosti.

Datum objave: 1. lipnja, 2023.

Dana 27. svibnja 2023. održana je šesta radionica Eko patrole pod nazivom „Ekološka osviještenost“. U prvoj aktivnosti polaznici su podijeljeni u grupe kako bi svaki član mogao sudjelovati u provedbi pokusa. Ispitivali su svojstva morske, barske i vodovodne vode. Za izvedbu pokusa su dobili laboratorijsko posuđe: menzuru, čašu, kapaljku, lijevak, kivete te reagense za ispitivanje fosfata, nitrata i amonijaka u vodi. Uz pomoć digitalnog termometra su izmjerili temperaturu vode, a pomoću indikatorskih papirića ustanovili su pH vrijednost uzoraka. Na radionici su naučili da se nitrati prirodno javljaju u vodi i tlu kao rezultat razgradnje organske tvari i upotrebe gnojiva.

Cilj ove aktivnosti bio je: stvoriti ugodnu atmosferu za timski rad, steći vještine rada s laboratorijskim posuđem te motivirati sudionike za aktivno sudjelovanje i učenje. Polaznici su stekli znanja o tvarima koje se mogu naći u vodi i na koji način nastaju. Razvili su osjetljivost i empatiju prema vodnom sustavu na Zemlji, potaknuli su znatiželju za dubljim razumijevanjem globalnog problema onečišćenja voda te mogućnost vlastitog pozitivnog djelovanja u njegovu rješavanju.

U drugoj aktivnosti koristili su se računalom kako bi naučili koristiti „umjetnu inteligenciju“ koja je ovih dana postala sve popularniji alat za rad. Sudionici su imali 10 minuta da na papire napišu pitanje „umjetnoj inteligenciji“ koje je trebalo biti vezano za more. Neka od postavljenih pitanja bila su: „Po čemu su Kornati dobili ime?“, „Od koliko otoka se sastoje Kornati“?, „Postoji li još jedan podmorski život sličan našem?“, „Koja je pH vrijednost kisele kiše i koji su štetni učinci?“, „Tko je otkrio pH vrijednost i kad se počela koristiti kao mjera?“, „Zašto se sol nalazi u moru?“, „Koji je najveći zaron koji je čovjek napravio bez pomagala?“, „Koliko mora su znanstvenici istražili?“, „Koliko je more duboko?“, „Postoje li sirene?“, „Koliko je vrsta meduza u Jadranskom moru?“ ….

Tako smo naučili da su Kornati dobili ime po nazivu „kurnata“ koji potječe od starohrvatskog jezika a znači „kamenita“ ili „kamenjar“. Ovaj naziv je prikladan za otoke Kornate jer su uglavnom sastavljeni od golih stijena, kamenja i vapnenca. pH vrijednost kiselih kiša može varirati, ali je obično manja od 5.6 što je niže od pH vrijednosti čiste kiše (koja je oko 5.6 zbog prisutnosti ugljikovog dioksida u atmosferi). One mogu imati štetne učinke na biljni i životinjski svijet kad dospiju na tlo. Kisele kiše mogu oštetiti lišće, pogoršati kvalitetu tla, zakiseliti površinske i podzemne vode te pridonijeti koroziji građevinskih materijala…

Cilj ove radionice bio je usavršavanje sposobnosti čitanja s razumijevanjem, organizacije, podjele poslova i provedbe vlastitih zadataka, razvijanje digitalnih kompetencija, razvijanje sposobnosti promišljanja o širem kontekstu priče, povezivanje znanja i razvijanje sposobnosti logičkog zaključivanja, usavršavanje pravilnog pozicioniranja unutar zadanih okvira, osposobljavanje za rad pod pritiskom i unutar vremenskog ograničenja.

U trećoj aktivnosti posjetili smo „Drugi školski buvljak“ koji se održao u parku na Trgu kneza Branimira.

Cilj ove aktivnost bio je poticanje djece i mladih na usvajanje ekološki prihvatljivih rješenja zbrinjavanja očuvanih stvari te smanjivanja količine otpada, a sve to u skladu s osnovnim smjernicama održivog razvoja.

Još malo i pri kraju smo! Pratite nas! 🙂

*Sve aktivnosti provedene su u sklopu projekta “Kornati – važno je o moru znati 7” kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island