Stvaranje ProActive EcoLanda.

Datum objave: 29. lipnja, 2023.


Tim partnera iz Finske, Portugala, Španjolske i Hrvatske pokrenuo je novi Erasmus Plus projekt prošle godine.

ProActive EcoLand projekt je Erasmus Plus strateškog partnerstva usmjeren na okoliš i borbu protiv klimatskih promjena, jačanje veza između politike, istraživanja i prakse te promicanje aktivnog građanstva, osjećaja mladih za inicijativu i poduzetništva mladih, uključujući društveno poduzetništvo, kao prioritete koji se odnose na područje mladih.

Ovaj projekt ima za cilj potaknuti, motivirati i podržati provedbu pozitivnih promjena u svakodnevnom životu u našim lokalnim zajednicama kroz stvaranje edukativne društvene igre i globalne platforme za razmjenu rješenja i ideja usmjerenih na djelovanje! Projekt koristi tehnike gamifikacije za angažiranje mladih koje izravno podupiremo, ali i uključivanje drugih edukatora i mladih ljudi iz cijele Europe (tekođer kroz povećanu digitalnu komunikaciju: širom svijeta).

Proactiv Ecoland povezuje različite prirodne elemente i društvene zajednice, potičući sudionike na definiranje i otkrivanje mogućih rješenja problema vezanih uz samoodrživost, usporavanje klimatskih promjena i zaštitu planeta/okoliša. Našim skupinama mladih pruža novi, konkretan (i prijeko potreban) prilagođeni alat za učinkovitu intervenciju na lokalnoj razini.

Ciljevi projekta:

Odgovoriti na potrebe i interese mladih koje podržavamo, kreiranjem odgovarajućih instrumenata i alata.

Podići svijest sudionika o utjecaju CO2 na planet.

Pokrenuti ideje i konkretne održive akcije koje pridonose rješavanju ekoloških problema u našim zajednicama i na široj razini.

Stvaranje online platforme za dijeljenje lokalnih akcija, povećanje učinkovitosti akcija kroz podršku kolega i inspiriranje drugih zajednica.

Dijeljenje konkretnih rješenja za (lokalne) ekološke probleme i stavove o potrošnji.

Dijeliti lokalne uspješne priče koje mogu potaknuti promjene na razini lokalne uprave i utjecati na vođenje lokalne ‘zelene’ politike.

Podržati usvajanje koncepta samoodrživosti

Podržati mlade ljude u njihovoj (pro)aktivnoj ulozi u integraciji održivih rješenja u svakodnevnom životu.

Nadahnuti i motivirati promjene ponašanja spram okolišu na transnacionalnoj razini.

Teme i prioriteti:

Okoliš i borba protiv klimatskih promjena

Jačanje veza između politike, istraživanja i prakse

Promicanje aktivnog građanstva, osjećaja mladih za inicijativu i poduzetništva mladih uključujući društveno poduzetništvo

Očekivani rezultati:

Društvena igra kreirana u svom funkcionalnom i učinkovitom vizualnom elementu – novo i inovativno obrazovno sredstvo pripremljeno za budući rad s mladima sa svrhom informiranja i edukacije, osnaživanja i motiviranja mladih, ali i drugih dionika, da preuzmu proaktivniju ulogu unutar njihove zajednice u pogledu klimatskih promjena i smanjenja našeg utjecaja na okoliš. 50 ispitnih grupa realiziranih i evaluiranih u dvije faze testiranja omogućit će stvaranje učinkovitog novog obrazovnog alata za podizanje svijesti, stvaranje rješenja, osnaživanje mladih za preuzimanje proaktivne uloge u svojim lokalnim zajednicama, a time i stvaranje novih ideja za lokalne ekološke akcije. Podignuta razina svijesti među 250 mladih ljudi, edukatora, trenera, članova nevladinih organizacija i srodnih dionika koji su sudjelovali u korištenju Društvene igre i na taj način postali svjesniji važnosti klimatskih promjena, okoliša i njihove uloge u smanjenju našeg utjecaja na okoliš unutar našem svakodnevnom životu i unutar naših lokalnih zajednica.

Platforma ProActive EcoLand bit će testirana i kreirana sa svim svojim funkcionalnostima i vizualima.

Projektni partneri:

Martinnen (Finska)

Vzw Elegast (Belgija),

ASOCIACION PROMESAS (Španjolska)

Produções Fixe Unipessoal Lda (- Portugal) ,

Argonauta (Hrvatska)

OIP Posejdon (Hrvatska)

Početak projekta: 01.10.2022

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ova objava izražava gledište isključivo svojih autora. Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za korištenje informacija sadržanih u njima.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island