SUDJELOVALI SMO 6. FORUMU MLADIH JADRANSKO-JONSKE REGIJE.

Datum objave: 17. svibnja, 2024.

U srijedu 15. svibnja Jadransko-jonska euroregija (AIE) u sklopu 9. godišnjeg EUSAIR Foruma, te u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH organizirala je VI. Forum Jadransko-jonske organizacije mladih
(AIYOF6) u Šibeniku.

Cilj ovogodišnjeg foruma je kapitaliziranje akcije usmjerene na mlade koje poduzima AIE u okviru AI-NURECC PLUS Inicijative, a sve kako bi unaprijedili stvaranje ekosustava angažmana mladih u svrhu smanjenja jaza između donositelja odluka i mladih u jadransko-jonskoj regiji.

Na dva okrugla stola raspravljalo se o prilikama koje mladima iz jadransko-jonske regije nudi Europska unija, te angažman mladih unutar Europske Strategije za Jadransko-jonsku regiju. Na forumu su se istakli projekti EU-a koje nude fokus na angažman mladih kao dio uspješnog upravljanja na višestrukim razinama. Uz panel stručnjaka iz regije koji aktivno djeluju u područjima poput kružne ekonomije, održivog turizma, komunikacija i digitalne transformacije, imali smo priliku i čuti iskustva aktivnih mladih građana koji svojim radom kreiraju predispoziciju za veće uključenje mladeži u donošenju odluka.

Kroz forum se promicao međugeneracijski dijalog, koji potiče usvajanje ciljeva i mogućnosti EUSAIR-a od strane mladih te predlaganje, strukturiranje, dizajn i provedbu vođenu od strane mladih, kao i njihov veći angažman, zagovaranje, podizanje svijesti i promicanje aktivnosti izgradnje kapaciteta.

Iznimno nam je zadovoljstvo bilo biti dio ovog razgovora koji na mladost gleda kao resurs i kapacitet za unaprijeđenje regije i kreiranje pozitivnog okruženja za sve građane. Kreiranje ekosustava informirane mladeži je garancija za svijetliju budućnost cijele regije.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island