Akcija, Edukacija, Prezentacija – Od Argonaute za Tisno.

Općina Tisno je u sklopu programa javne potrebe udruga građana na području Općine Tisno za 2017, odobrila program udruge Argonaute koja svoje djelovanje želi proširiti i na područje Općine Tisno. Predloženi program odvijat će se u četiri glavne komponente, kojima će se pokriti različite teme i različite grupe korisnika.

EKO-PATROLA U TISNOM – Volonterske izvanškolske aktivnosti za djecu viših razreda OŠ Vjekoslav Kaleb, Tisno

Udruga Argonauta je kroz Edukacijski centar, od njegova osnutka 2007.godine, provodila aktivnosti za ciljnu skupinu djece u dobi od 10 do 14 godina kroz program volontiranja u zaštiti prirode i okoliša (posebice morskog). U sklopu projekta Kornati-važno je o moru znati 3 osmišljen je Program murterske Eko-patrole, a od sada će u toj volonterskoj izvanškolskoj aktivnost sudjelovati i djeca viših razreda OŠ Vjekoslav Kaleb, Tisno. Koristeći neformalne metode učenja, posebno motivacijske i teambuilding igre, te uključujući u aktivnosti programa konkretne terenske aktivnosti (mapiranje, čišćenje i obilježavanje ilegalnih odlagališta otpada, akcije čišćenja plaža, akcije uređenja javnih površina) sudionici će na zabavan način steći kompeticije iz prirodnih znanosti, razviti svijesti o odgovornom ponašanju prema prirodi i morskom okolišu te osjećaj pripadnosti grupi i osjećaj osobnog postignuća.

PLAVI DANI U JEZERIMA, TISNOM I BETINI – Ljetni edukacijski program o morskoj bioraznolikosti za djecu
U sklopu “Edukacijskog centra za održivi razvoj otoka i priobalja” udruga Argonauta provodi edukacijski ljetni program za djecu. Djelatnici, suradnici i volonteri udruge Argonauta osmišljuju bogat edukativni i zabavni program za djecu od 5 do 8 godina te svaki radni dan, kroz srpanj i kolovoz, održavaju radionice u večernjem terminu od 20:00 do 21:00. Teme edukativnih radionica prilagođene su djeci i osnovnoj djelatnosti udruge te obuhvaćaju: arheologiju, kulturno-povijesnu baštinu zavičaja, ekologiju kroz recikliranje, te morski eko-sistem i morsku bioraznolikost, a njihov cilj je educirati djecu i roditelje o važnosti očuvanja morskog okoliša na kreativan i zabavan način.
Od sada će se Edukacijski program proširiti i na područje Općine Tisno i to u Tisnom, Jezerima i Betini. U periodu ljetne sezone, srpanj i kolovoz 2017., u suradnji s Općinom Tisno i Narodnom knjižnicom i čitaonicom Tisno organizirat će se 6 edukativnih radionica o dupinima, morskim psima, morskim kornjačama i drugim zaštićenim morskim vrstama.

DOPRINOS VALORIZACIJI KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE U OPĆINI TISNO – obilježavanje kulturno-povijesnih znamenitosti info-edu tablama

Bogata kulturno-povijesna baština Općine Tisno često ostaje nedorečena pred očima posjetitelja. Posjetitelj tako posjećuje Betinu, Jezera i Tisno, ne znajući za priču o gradnji tišnjanskog kampanela, značaju crkve Sv. Frane, jezerskoj crkvi Gospe od Konstancija i sl. Kroz ovu aktivnost udruga Argonauta će doprinijeti valorizaciji kulturno-povijesne baštine tako da će informativno-edukativnim tablama obilježiti najfrekventnije turističke točke: crkve Sv. Duha, Sv. Roka, Sv. Andrije, palaču Katunarić, svetište Gospe od Karavaja te most u Tisnom. Informativno-edukativne table sadržavat će najvažnije informacije vezane za gradnju, tradiciju povezanu s objektom, zanimljivosti i fotografije. Table će biti tiskane dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, kako bi bile dostupne lokalnom stanovništvu, domaćim i stranim posjetiteljima i turistima.

VOLONTERSKE AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA i OBILJEŽAVANJE KOZJEG PUTA – Šetnica Sv. Andrije; Put Ravničin

Kroz aktivnosti pojedinih projekata ili građanskih inicijativa (akcije čišćenja nelegalnih odlagališta otpada, akcije čišćenja plaža, akcije čišćenja arheološkog nalazišta, akcije održavanja javnih površina – sadnja mediteranskog vrta, akcije skupljanja starog papira, pomoć u akcijama čišćenja podmorja itd.) Argonauta ima značajno iskustvo u organiziranju volonterskih akcija u manjim lokalnim zajednicama.
Svoja iskustva u organizaciji volonterskih akcija, udruga Argonauta će iskoristiti za čišćenje i obilježavanje šetnice Sv. Andrije koja nakon zime postaje dom naplavinama smeća. Put Ravničin će također biti očišćen i označen kako bi se dio lokalnog stanovništva i posjetitelji bolje upoznali s ovim biserom.
Cilj ove komponente je poticanje lokalnog stanovništva i posjetitelja na druženje s prirodom, razvijanje svijesti o potrebi kretanja radi očuvanja i unapređenja zdravlja te poticanje građanskog aktivizma.

GOALS: Edukacija djece o morskim zaštićenim vrstama metodama neformalnog učenja, poticanje lokalnog volonterizma i aktivizma te valorizacija kulturne baštine.

USERS: Lokalna zajednica- stanovništvo Općine Tisno, turisti i posjetitelji, Osnovna škola Vjekoslava Kaleba Tisno

PARTNERS: Narodna knjižnica i čitaonica Tisno, Muzej betinske drvene brodogradnje, Turistička zajednica Općine Tisno, Komunalno poduzeće Ježinac

Donatori: Općina Tisno

DURATION: 2017.godina

BUDGET: 22. 500, 00 Kn

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island