Arheološko blago Colentum 4.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu Natječaja za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2013. i 2014., godinu odobrilo je udruzi Argonauta projekte pod nazivom “Arheološko blago Colentum 2 (i 3) – poticaj sudjelovanju zajednice u održivom razvoju lokalnih resursa kulturno-povijesne baštine”.

Krajnji specifični rezultat ova dva projekta bio je tisak ilustrirane pripovijetke pod nazivom „Pustolovine Kvinta Petronija Valenta Colentinca – Kalafatov izazov“ te njena kazališna adaptacija pod nazivom “Mali kalafat”.

Projekt „Arheološko blago Colentum 4“ je nastavni projekt gore spomenutim projektima te se temelji se na realnim potrebama zajednice mjesta Murtera (otok Murter) i na iskustvu u provedbi prethodna dva projekta.

Premda se projekt sastoji od više projektnih aktivnosti možemo izdvoji tri ključna međusobno povezana dijela:

  1. Održavanje dramskih radionica odnosno “Male škole kazališta” za učenike osnovne škole “Murterski škoji”
  2.  Premijerna izvedba nove kazališne predstave “Kvintovo blago”
  3.  Izrada i tisak inovativne turističke karte radnog naziva “Upoznaj tajne Colentuma”

Ovaj projekt je važan jer se odnosi na promicanje održivog razvoja jednog hrvatskog otoka koji se tek uči koristiti svoje intrigantne kulturno-prirodne i povijesne resurse. Projekt afirmira razne elemente baštine kao što su dramski amaterizam, arheološka baština, ljepota krajobraza i prirode, lokalne talente itd. Radnja predstava vrti se oko tajnog blaga kao metafore održivog razvoja temeljenog na elementima baštine. Projekt će uključiti lokalne ljudske potencijale kao temeljnu sastavnicu toga blaga. Arheolog mr.sc. Željko Krnčević smjelo izjavljuje da Colentum uz dovoljna ulaganja može postati jedna od najvećih turističkih atrakcija Hrvatske. Vjerujemo da će ovaj projekt doprinijeti osvještavanju lokalnog stanovništvo o tom tajnom blagu te uključiti te iste lokalne snage da to blago iskopaju i nauče od njega živjeti.

GOALS: Opći cilj: • Održivi razvoj lokalne otočne zajednice; • Doprinos produljenju turističke sezone turističkom valorizacijom otočne arheološke baštine; • Razvoj otočnog kulturnog i povijesnog turizma; • Turistička valorizacija arheološkog nalazišta Colentum; • Turistička valorizacija kazališnog amaterizma Murtera; • Revitalizacija kazališnog amaterizma Murtera; • Popularizacija maskote arheološkog nalazišta Colentum – Kvint Petronije Valent Colentinac. Specifični ciljevi: 1. Edukacija talentiranih učenika OŠ "Murterski škoji" o osnovama glume i scenskog nastupa; 2. Osnivanje kazališne skupine te formiranje jezgre mladih ljudi koji će nositi kazališni amaterizam otoka Murtera; 3. Izrada i izvedba nove predstave radnog naziva "Kvintovo blago"; 4. Izrada i distribucija turističke karte arheološkog nalazišta Colentum.

USERS: Izravni korisnici: • Učenici OŠ "Murterski škoji" • Lokalno stanovništvo otoka Murtera • Stručni suradnici • Turisti i posjetitelji otoka Murtera

PARTNERS: Općina Murter - Kornati

Donatori: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

DURATION: 1. kolovoza 2015. - 1. lipnja 2016.

BUDGET: 25.000,00 kn

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island