Arheološko blago Colentum 5.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu Natječaja za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2013., 2014. i 2105. godinu odobrilo je udruzi Argonauta projekte pod nazivom “Arheološko blago Colentum 2,3 i 4 – poticaj sudjelovanju zajednice u održivom razvoju lokalnih resursa kulturno-povijesne baštine”.

Krajnji specifični rezultati ova tri projekta su tisak ilustrirane pripovijetke pod nazivom „Pustolovine Kvinta Petronija Valenta Colentinca – Kalafatov izazov“, njena kazališna adaptacija pod nazivom “Mali kalafat“, održavanje Male škole kazališta za učenike OŠ Murterski škoji u sklopu koje je izvedena kazališna predstava „Kvintovo blago“ te izrada i tisak inovativne turističke karte „Skriveno blago Colentuma“.

Projekt „Arheološko blago Colentum 5“ je nastavni projekt gore spomenutim projektima te se temelji se na realnim potrebama zajednice mjesta Murtera (otok Murter) i na iskustvu u provedbi prethodna tri projekta.

Projekt će svoje ciljeve ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

  1.   Dorada i dotisak turističke karte “Skriveno blago Colentum”
  2.   Dorada postojećih informativno-edukativnih tabli na arheološkom nalazištu Colentum
  3.      Izrada novih informativno-edukativnih tabli na arheološkom nalazištu Colentum

Potrebno je doraditi postojeću turističku kartu „Skriveno blago Colentuma“, tj. ispraviti uočene nedostatke i unijeti nove informacije. Kroz godinu dana provedeno je nekoliko projekata na području arheološkog nalazišta Colentum, koji su rezultirali novim biciklističkim i pješačkim stazama te novom plažom, stoga je ove promjene potrebno ucrtati na kartu brda Gradine i arheološkog nalazišta Colentum.  Postojeće informativno-edukativne table postavljene na lokalitetima rimske cisterne i rimske vile s vremenom su zbog utjecaja sunca i kiše postale nečitke, stoga je njihova zamjena nužna. Također, tekst i dizajn postojećih informativno- edukativnih tabli prilagodit će se dizajnu turističke karte „Skriveno blago Colentuma“. Nove informativno- edukativne table bit će postavljene na ulazu u arheološko nalazište Colentum u Murteru te u Betini, pošto je od nedavno i Betina povezana s Colentumom uređenom stazom preko brda Gradina.

 

GOALS: Cilj projekta jest turistička valorizacija arheološkog nalazišta Colentum.

USERS: Lokalno stanovništvo otoka Murtera, stručni suradnici, turisti i posjetitelji otoka Murtera

PARTNERS: Općina Murter – Kornati, TZO Murter- Kornati

Donatori: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

DURATION: 1. kolovoza 2016.- 1. lipnja 2017.

BUDGET: 10.450,00 kn

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island