BLUES LINKS – Nove vještine za plavu ekonomiju.

Takozvani “tradicionalni sektori” plave ekonomije (ribolov, akvakultura, ali i nautičke usluge) oduvijek su činili okosnicu plave ekonomije u EU. Međutim, mnogi od tih sektora trenutno se suočavaju s brojnim izazovima zbog nedostatka inovativnih putova usmjerenih na povećanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) i radne snage u domenama plave ekonomije. Ovo je osobito istinito za neka pomorska područja i MSP-ove, udaljene od inovacijskih centara, gdje taj nedostatak sprječava razvoj novih održivih i pametnih poslovnih rješenja, a gdje je stopa nezaposlenosti i dalje vrlo visoka. Projekt BLUES LINKS ima namjeru preokrenuti ovu situaciju, promicanjem procesa inovacija i S3 pametne specijalizacije MSP-ova u tradicionalnim sektorima plave ekonomije i poslova povezanih s morem, poboljšavajući njihovu sposobnost privlačenja nove kvalificirane radne snage. Kroz potrebnu prekograničnu suradnju razvojnih agencija, inovacijskih centara, sveučilišta i organizacija za podršku poslovanju, s ciljem razmjene i pružanja različitih inovativnih i IT rješenja te mehanizama za povezivanje ponude i potražnje između MSP-ova i tražitelja posla u domenama plave ekonomije, projekt konkretno aktivira:

1. BLUES LINKS S3 mrežu inovacijskih čvorišta, koja podržava 80 MSP-ova s katalogom inovativnih i IT poslovnih rješenja/usluga;

2. Tri mehanizma za povezivanje, koji obuhvaćaju online platformu za MSP-ove i tražitelje posla u domenama Plave ekonomije, tri hackathon natjecanja otvorena za sudjelovanje 154 osobe, uključujući učenike/studente i MSP-ove, te tri prekogranična otvorena sajma poslova. Posebno, organizacija hackathon natjecanja za olakšavanje susreta između ponude i potražnje rada u tradicionalnim sektorima Plave ekonomije predstavlja novi izazov u sektoru inovacija, stvarajući otvoreni prostor za tehničke i znanstvene usporedbe između MSP-ova i kvalificirane radne snage.

GOALS: 1. Stvoriti prekograničnu mrežu koja potiče usvajanje ključnih načela S3 strategija specijalizacije u tradicionalnim sektorima Plave ekonomije i morskih poslova. 2. Pružiti inovativne i pametne usluge za MSP-ove u tradicionalnim sektorima Plave ekonomije i morskih poslova kako bi se potaknuli transformativni putovi. 3. Aktivirati tri kontinuirana mehanizma za povezivanje s ciljem poboljšanja kapaciteta zapošljavanja u tradicionalnim sektorima Plave ekonomije i morskih poslova na prekograničnoj razini. Stvoriti prekograničnu mrežu koja potiče usvajanje ključnih načela S3 strategija specijalizacije u tradicionalnim sektorima Plave ekonomije i morskih poslova. Pružiti inovativne i pametne usluge za MSP-ove u tradicionalnim sektorima Plave ekonomije i morskih poslova kako bi se potaknuli transformativni putovi. Aktivirati tri kontinuirana mehanizma za povezivanje s ciljem poboljšanja kapaciteta zapošljavanja u tradicionalnim sektorima Plave ekonomije i morskih poslova na prekograničnoj razini.

USERS: Mala i srednja poduzeća u plavom sektoru, sveučilišta i druge istraživačke organizacije u plavom sektoru, srednje škole - usmjerenja u plavom sektoru, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva zainteresirane za razvoj plavog sektora u Italiji i Hrvatskoj.

PARTNERS: DELTA 2000 Consortium Company with limited liability (IT); Upper Adriatic technology park “Andrea Galvani” (IT); Confcooperative Veneto Regional Union (IT); Fisheries Local Action Group Costa dei Trabocchi (IT) ; University of Salento (IT); Zadar County Development Agency ZADRA NOVA (HR) Association for nature and environment conservation and sustainable development Argonauta (HR) ; University of Dubrovnik (HR).

Donatori: Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska (Europska unija)

DURATION: 1. 4. 2024. - 30. 9. 2026.

BUDGET: 189.300,00 (partnerski udio)

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island