Earth Challenge.

U razdoblju od 10 – 17. listopada 2015. godine, planiramo provesti seminar pod nazivom “Earth Challenge – Training for trainers in Environmental Field”, koji će pružiti priliku 20 mladih ljudi i „start up“ trenera da postanu treneri u području zaštite okoliša i održivog razvoja, te osigurati jačanje kapaciteta za sve organizacije koje rade na zaštiti okoliša kroz stvaranje mreže trenera u ovom području i razviti metode, aktivnosti, igre i resurse koji se mogu koristiti u različitim aktivnostima vezanim za zaštitu okoliša. U seminaru će sudjelovati 4 zemlje: Hrvatska, Makedonija, Portugal i Rumunjska.

Tijekom našeg rada s YIA i ERASMUS + programima, kao partneri, sudionici i domaćini, prepoznali smo mnogo mladih ljudi koji već imaju iskustvo i potencijal za postati lideri i edukatori u području zaštite okoliša, ali nisu nadahnuti za napraviti sljedeći korak i postati treneri zbog raznih razloga. Željeli bismo dati priliku ovim mladim liderima kako bi proširili svoje znanje u području  zaštite okoliša i održivog razvoja i unaprijedili svoj osobni razvoj i iskustvo podučavanja, te kako bi postali mini-edukatori u području zaštite okoliša. Ovim treningom podučavat ćemo mlade voditelje, volontere i „start up“ trenere koji surađuju s našim organizacijama, kako bi postali edukatori, voditelji i treneri u ovom području, te ćemo osigurati jačanje kapaciteta pomoću metoda koje ćemo koristiti i trenera koji će podučavati.

Ciljevi projekta su: podučiti sudionike o glavnim elementima u području zaštite okoliša i održivog razvoja analizom, igranjem uloga i aktivnim sudjelovanjem u interaktivnim edukativnim radionicama; razvijati vještine kod  sudionika seminara, kao što su učinkovite komunikacijske vještine, prezentacijske  i vještine vođenja i osigurati razvijanje mreže i povezivanje mladih trenera; podučiti sudionike sredstvima i metodama koje se koriste u  podučavanju o okolišu i zaštiti okoliša predstavljajući, objašnjavajući i prakticirajući metode podučavanja i analizirajući neformalne metode učenja koje se koriste u ovom području; motivirati sudionike na usvajanje i razvijanje novih radionica, aktivnosti i metoda i objaviti ih u priručniku “Earth Challenge“; osnažiti mlade vođe kako bi postali edukatori u području rada s mladima i kako bi bili  spremni preuzeti ulogu voditelja u organizacijama koje rade s mladima,  kako bi mogli prenijeti svoje znanje kroz različite projekte; pružiti im praktično iskustvo organiziranja eko-radionice za lokalnu djecu; ojačati suradnju među organizacijama koje sudjeluju u provedbi projekta i osigurati jačanje kapaciteta.

Kroz ovaj projekt promicat ćemo zaštitu okoliša, korištenjem neformalnih metoda učenja kroz igru, edukativne radionice, simulacije, igranje uloga, aktivno sudjelovanje, te ćemo promicati aktivno europsko građanstvo kod mladih  s posebnim osvrtom na zaštitu okoliša; motivirat ćemo buduće trenere da budu spremni izgraditi zelenu Europu. Poticat će se kreativan pristup rješavanja problema u zaštiti okoliša kod mladih voditelja, a mi ćemo im pomoći u razvijanju inovativnih alata u zaštiti okoliša. Oni će dobiti jasnu sliku o globalnim izazovima održivog razvoja i klimatskih promjena koje se nalaze pred čovječanstvom. Ovaj projekt će rezultirati s 20 mladih lidera obučenih da budu nastavnici i treneri. Osim toga, trening će utjeloviti duh kreativnosti i inovacije, okupljanjem  generacije mladih lidera u nastajanju koji imaju svježu energiju, ideje i iskustva. Tijekom cijelog treninga, sudionici će se poticati da misle izvan vlastitih kulturnih okvira, te da preispituju stare norme i tradicionalne načine razmišljanja. Obuka će biti prostor u kojem buduće vođe mogu naučiti i prakticirati korisne alate i tehnike za podučavanje, dok će u isto vrijeme imati mogućnost podijeliti svoje nove ideje, vizije i nadahnuća s drugima.

Priručnik s  predloženim razvijenim metoda bit će predstavljen i objavljen kao održivi rezultat  treninga; priručnik iz kojeg mladi lideri mogu u budućnosti koristiti metode, aktivnosti, igre razvijene tijekom ovog treninga. Bit će na raspolaganju svim zainteresiranim trenerima u ovom području koji ga žele koristiti na svojim radionicama. Priručnik koji nudi nove inovativne alate neće biti dostupan samo sudionicima projekta i partnerskim organizacijama, već svim organizacijama  i pojedincima koji žele naučiti o zaštiti okoliša kroz zanimljive neformalne metode učenja.

ERASMUS + promovira kreativnost i inovativnost, podupire stručno usavršavanje osoba koje rade s mladima, te pruža prostor za razmjenu iskustava, znanja, informacija. Ovaj projekt promiče iste ciljeve i vrijednosti.

GOALS: Podučiti sudionike o glavnim elementima u području zaštite okoliša i održivog razvoja analizom, igranjem uloga i aktivnim sudjelovanjem u interaktivnim edukativnim radionicama; razvijati vještine kod sudionika seminara, kao što su učinkovite komunikacijske vještine, prezentacijske i vještine vođenja i osigurati razvijanje mreže i povezivanje mladih trenera; podučiti sudionike sredstvima i metodama koje se koriste u podučavanju o okolišu i zaštiti okoliša predstavljajući, objašnjavajući i prakticirajući metode podučavanja i analizirajući neformalne metode učenja koje se koriste u ovom području; motivirati sudionike na usvajanje i razvijanje novih radionica, aktivnosti i metoda i objaviti ih u priručniku "Earth Challenge“; osnažiti mlade vođe kako bi postali edukatori u području rada s mladima i kako bi bili spremni preuzeti ulogu voditelja u organizacijama koje rade s mladima, kako bi mogli prenijeti svoje znanje kroz različite projekte; pružiti im praktično iskustvo organiziranja eko-radionice za lokalnu djecu; ojačati suradnju među organizacijama koje sudjeluju u provedbi projekta i osigurati jačanje kapaciteta

USERS: 26-ero trenera mladih zainteresiranih za rad u edukaciji za okoliš 4 NGO organizacije (Hrvatska, Makedonija, Rumunjska, Portugal)

PARTNERS: NGO Kreator Kumanovo iz Makedonije, European Youth Parliament iz Rumunjske, NGO Experimentaculo iz Portugala.

Donatori: Agencija za mobilnost i programe EU

DURATION: 3. kolovoz - 3. prosinac 2015.

BUDGET: 16.741,00 eur

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island