eMUlzija 2.

GOALS: Opći cilj projekta je doprinos osnaživanju kapaciteta mladog stanovništva u svrhu preuzimanja uloge aktivnih dionika u uključenim ruralnim zajednicama. Projektnim aktivnostima osnažit će se odabrane mlade iz lokalne zajednice za aktivno djelovanje u vlastitoj ruralnoj zajednici i preuzimanje uloge inicijatora i organizatora kulturnih, zabavnih i drugih sadržaja kroz pripremu i provođenje vlastitih projekata. Kako bi se osigurala njihova zainteresiranost i potaknulo poduzetnički duh, povezat će se mlado stanovništvo otočne općine i zaleđa Dalmacije kako bi razmijenili znanja, ideje i vještine te potencijalno zajednički organizirali inicijative na širem području Šibensko- kninske županije. Ovaj projekt bit će prilika za mlado stanovništvo ruralnih općina za usvajanjem znanja i vještina na alternativan način, drugačiji od onog koji se inače nudi u njihovim sredinama. Posebni ciljevi projekta su: 1. Kapacitiranje mladih Šibensko- kninske županije za društveno poduzetništvo i voluntarizma mladih - Mladima je vrlo važno ponuditi informacije o mogućnostima sudjelovanja u raznim programima i projektima za mlade, kako bi ih se potaknulo na sudjelovanje u istima te potencijalno pokretanje vlastitih projekata i inicijativa u lokalnim zajednicama. Kroz iskustvo rada s mladima, spoznali smo da je najbolji rad u manjim grupama s mladima, pošto se na taj način osigurava bolja komunikacija i otvoreniji odnos te nastaju konkretni rezultati – radi se o intenzivnom mentorskom procesu. Stoga ćemo u ovom projektu metodom selekcije i intervjua odabrati 5 mladih iz Općine Murter- Kornati te 5 mladih iz Općine Promina za sudjelovanje u edukacijsko- informativnom seminaru u vidu razmjene mladih temeljene na matodama neformalne edukacije. Upoznavanje volontera Europskih snaga solidarnosti koji svoju volontersku službu odrađuju u Murteru predstavljat će „živo“ informiranje te će mladi moći saznati iskustva iz prve ruke. Znanje o tome što je zapravo projekt i kako teče jedan projektni ciklus preduvjet je za preuzimanje poduzetničkih inicijativa, a također, primjeri dobre prakse poslužit će kao alat za poticanje ideja. Stoga je jedan od posebnih ciljeva projekta edukacija i informiranje u području projektnog ciklusa, prilikama za mlade, voluntarizmu i ostalih aktualnih tema, koje će im pružiti poticajno okruženje. 2. Osnaživanje mladih za društveni aktivizam kroz regeneraciju dramskog amaterizma u Murteru - uspostavu radionice dramskog amaterizma za mlade – Dramski rad predstavlja značajan psihoedukativni medij za individualni i grupni rad s mladima. Dramski odgoj pomaže mladom čovjeku u razvijanju osjećajnosti, komunikacijskih vještina, formiranja stavova, odgovornosti, razumijevanja međuljudskih odnosa, stjecanja sigurnosti i samopouzdanja, vještina riješavanja problema i dr. Dramske metode omogućuju iskustveno učenje, a kao jedna od tih metoda javlja se i odgojna drama. Odgojna drama pogodna je za istraživanje različitih sadržaja, a kroz njene tehnike i aktivnosti pojedinac ima priliku unutar sigurnog grupnog okruženja učiti i razvijati svoja znanja i vještine – kroz projekt ćemo oformiti dramsku radionicu da bi mlade u našoj ruralnoj sredini osnažili i uključili u društveni život, kroz dramsku umjetnost koja ima i dugu tradiciju u lokalnoj zajednici te stoga podršku šireg kruga lokalnih dionika i ključnih osoba. Izvoditeljica i mladi glumci postavit će predstavu koja tematizira aktualni društveni problem, te ju izvesti u Murteru i u Oklaju, šireći poruku o pozitivnoj društvenoj promjeni koja dolazi od nas samih, te će stvoriti trajan sadržaj (predstavu) koji će osigurati održivost projektnih rezultata.

USERS: Mladi 15-20 godina Općine Murter- Kornati i Općine Promina

PARTNERS: Općina Murter-Kornati, Općina Promina, Dramski amateri Murter

Donatori: Središnji državni ured za demografiju i mlade

DURATION: 12 mjeseci

BUDGET: 13.935,89 eura

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island