eMUlzija- energija mladih u lokalnoj zajednici.

Mladi Općine Promina i Murter-Kornati će kroz mentorstvo i sudjelovanjem u projektnim aktivnosti spoznati potencijale svoje ruralne zajednice, te će usvojenim vještinama i svojim društvenim angažmanom podići kvalitetu života mladih.

Mladi će kroz projekt “eMUlzija” usvojiti znanja, vještine i kompetencije potrebne za osvještavanje o potencijalima lokalne sredine s ciljem razvijanja poduzetničkih ideja, aktiviranjem u vlastitoj lokalnoj zajednici u području građanskog aktivizma i na području realizacije vlastitih ideja u projektne aktivnosti. Ova vještina pružit će im mogućnost stvaranja poslovne prilike i stvaranja prilike za samozaposlenje. Upoznat će potencijale svojih ruralnih zajednica i prilike za razvojem istih u poduzetničke ideje.  Nadalje, kroz projekt će mladi biti informirani o mogućnostima sudjelovanja u projektima za mlade u Hrvatskoj te u Europi, upoznat će ih se s pretraživanjem mogućnosti za mlade te prednostima sudjelovanja u ovakvim aktivnostima. Upoznavanjem ESS volontera udruge Argonauta, dobit će priliku za stvarnim uvidom sudjelovanja u projektu za mlade. Prijenosom znanja o tradiciji i baštini sa starog na mlado stanovništvo osigurat će se održivost i očuvanje kulturne baštine, te će se ujedno stvoriti prilika za osnivanjem društva koje može dugoročno prenositi znanje tradicije i baštine s generacije na generaciju. Starije stanovništvo Općine Murter-Kornati ovim će projektom dobiti priliku za oživljavanjem vlastitih uspomena i prijenos znanja i vještina na mlađu populaciju. Edukacijom o korištenju društvenih mreža i moderne tehnologije otvorit će im se prilika za bolji društveni život i sadržajniju svakodnevnicu u ruralnoj zajednici.

Općenito, projekt će pridonijeti sljedećim promjenama u društvu:

  • veći angažman mladih u aktivnom sudjelovanju u radu udruga i općenito lokalnoj zajednici;
  • povećana mobilnosti mladih (sudjelovanje na razmjenama mladih, volonterski timovi, Europske snage solidarnosti..)
  • bolja međugeneracijska povezanost lokalnog stanovništva
  • razmjena znanja, ideja i vještina mladih ruralnih zajednica na području Šibensko- kninske županije

Aktivnosti projekta:

  1. Razmjena i edukacija mladih dvije ruralne sredine- Murter i Promina
  2. Tragom baštine- aktivnosti u cilju revitalizacije lokalne tradicije i nazivlja
  3. Digitalna pismenost- mladi za stare
  4. Promocija i vidljivost projekta
  5. Upravljanje projektom i administracija

GOALS: Opći cilj projekta je doprinos osnaživanju kapaciteta mladog stanovništva u svrhu preuzimanja uloge aktivnih dionika u uključenim ruralnim zajednicama. Posebni ciljevi: 1. Kapacitiranje mladih Šibensko- kninske županije za društveno poduzetništvo i voluntarizma mladih. 2. Revitalizacija tradicije i baštine povezivanjem mladih i stanovništva starije životne dobi

USERS: Mladi 15-20 godina Općine Murter- Kornati i Općine Promina Starije stanovništvo Općine Murter- Kornati

PARTNERS: Općina Murter- Kornati Ogranak Matice hrvatske u Murteru Općina Promina

Donatori: Središnji državni ured za demografiju i mlade

DURATION: 12 mjeseci

BUDGET: 100.000,00 Kn

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island